Artic-raitiovaunu liikenteessä.

Med spårvagn

Det pålitliga och omfattande nätverket av spårvagnslinjer har elva linjer och förenar olika delar av innerstaden. Spårvagnarna används av nästan 57 miljoner resenärer per år.

Smidigt i stadskärnan

Spårtrafiken är det huvudsakliga kollektivtrafikmedlet i stadskärnan. Vi trafikerar den spårtrafik som Helsingforsregionens trafik (HRT) beställt och ansvarar för att underhålla och förnya spårvagnarna. Dessutom producerar vi olika tjänster för underhåll och reparation av infrastrukturen av banor och elektricitet. Vi sörjer också för tillverkningen av banelement och rengöringen av banorna.

Vagnparken

Är vagnen på bilden en ledspårvagn, Arctic eller snabbspårvagn?

Läs mer om vagnparken.Se här

Beställningstrafik

Vi hyr ut spårvagnar för beställningstrafik.

Läs mer om beställningstrafik.Läs mer

Depåer

Våra spårvagnsdepåer finns i Forsby, Tölö och Vallgård.

Läs mer om depåer.Läs mer

Hållplatser och banor

Det finns över 300 spårvagnshållplatser i Helsingfors.

Läs mer om hållplatser och banor.Läs mer

Biljettförsäljningen i spårvagnarna upphörde 1.2.2018.