Metrojuna Kaitaan metroasemalla.

Västmetron

Västmetron skiljer sig från stammetron både vad gäller strukturen och tekniken.

Den nya metrosträckan från Mattby till Stensvik har öppnat

Lördagen den 3 december börjare metrotågen köra från Mattby till Stensvik i Esbo. Metrosträckan har fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. 

I och med den nya sträckan har metron sammanlagt 30 stationer. Metrobanan i Helsingfors och Esbo är nu sammanlagt 43 kilometer lång.

Det centrala är säkerhet i resandet

Våra experter arbetar för att göra resandet smidigt, bekvämt och säkert. Man arbetar för att uppnå detta mål till exempel i trafikledningen, det tekniska kontrollrummet och säkerhetskontrollrummet. Resekedjan ska löpa smidigt från det att passageraren går in genom stationsdörren tills hen lämnar destinationsstationens dörr. Det innebär bland annat att dörrarna till stationerna öppnas, hissar och rulltrappor fungerar och ordningsvakterna rör sig på tågen och på stationerna som planerat.

Kamera-, lås- och övervakningssystem måste också fungera korrekt. Antalet kameror och dörrar som ska hanteras ökade avsevärt i och med det nya banavsnittet. Det västra avsnittet av metrobanan övervakas från biljetthallarna till plattformarna och tunnlarna av flera hundra nya kameror. Till exempel finns det mer än 1 500 nya dörrar som ska övervakas. Dessa inkluderar till exempel stationernas entréer, tekniska utrymmen och nödutgångar. Allt detta märks också i det multipla antalet monitorer som ska övervakas i olika kontrollrum.

Ny depå för västmetron

Den nya metrodepån som byggts av Länsimetro Oy finns i Mossberget i Esbo. Byggarbetet slutfördes 2020. Stadstrafik Ab har inlett de åtgärder som behövs för att ta i bruk depån inför inledandet av trafiken. Depån har nattförvaring av metrovagnar för 20 tågenheter samt underhållsfunktioner.

Depån värms i sin helhet med jordvärme, och för kylningen används grundvatten med låg temperatur. Depåns verksamhet drar igång på riktigt år 2023, när metron börjar trafikera till Stensvik.

Allmän information

  • Läge
    • under markytan i Mossberget i Esbo, mellan Esbovikens och Stensviks metrostationer
  • Verksamhet
    • nattförvaring av metrovagnar och underhållsfunktioner
  • Kapacitet
    • nattförvaring för 20 tågenheter

Metrotrafiken till Mattby inleddes 2017

Lördagen den 18 november 2017 inleddes passagerartrafiken med metro för första gången ända till Mattby i Esbo. Förändringen var historiskt stor, eftersom ingen förnyelse i samma storlek av metronätet har skett sedan metron invigdes 1982.

Åtta nya stationer utöver de tidigare 17 överfördes på en gång för att förvaltas och övervakas av Stadstrafik Ab (dåvarande HST). De områden som ska förvaltas mångdubblades både i kvadratmeter, kubikmeter och kilometer. Eftersom de västra stationerna och tunnlarna hittills varit en arbetsplats med begränsad rörlighet, började olika personalgrupper och underleverantörer sitt arbete med att lära känna dem. Till exempel måste chaufförerna, servicepersonalen och ordningsvakterna vara bekanta med rutterna, pausrummen och utgångarna innan trafikeringen inleddes

Västmetron skiljer sig från stammetron både vad gäller strukturen och tekniken. Banans profil varierar: Jämfört med stambanan har Västmetron större ned- och uppförsbackar och längre stationsavstånd än vad man vant sig vid. De tekniska systemen är modernare än i det östra avsnittet och det finns betydligt mer automatisering. Mängden teknik som övervakas vid stationer och tunnlar växer enormt.