M300-metrojuna.

Metrons vagnpark

Helsingforsmetron trafikeras med tre olika slags metrotåg.

Både M100- och M200-seriens tågenheter består av två permanent anslutna rälsbussar. De nyaste M300-tågen är nästan 90 meter långa och man kan gå genom hela tåget. Totalt finns 46 metrotågenheter (i M100- och M200-tågen är en tågenhet två vagnpar). 

I trafiken används två vagnpar, det vill säga maximalt tåg med fyra vagnar.

På grund av Västmetron skaffades nya metrotåg. M300-seriens tåg inhandlades från den spanska rälsutrustningstillverkaren CAF. 

M100-metrojuna.

M100-seriens tåg

M100-serien planerades, byggdes och testades samtidigt med metrobanan. Tågen är av inhemsk produktion, och de har visat sig vara mycket pålitliga och hållbara i bruk.

De äldsta tågen i M100-serien är från 1977 och de nyaste från 1984. Med undantag av de sex äldsta prototypvagnarna har hela serien genomgått grundliga reparationer under 2004–2009, och tågen kommer att användas ett tjugotal år till.

M200-seriens tåg

Vid millennieskiftet togs en M200-serie i bruk eftersom man på grund av att bangrenen till Nordsjö öppnades måste öka vagnparken. Tågen, som levererades av rälsmaterieljätten Bombardier, har tillverkats i Tyskland. För passagerarna är den största skillnaden jämfört med de gamla tågen att de kan röra sig från en vagn till en annan i ett vagnpar.

M300-seriens tåg

Till metrotrafiken behövdes i och med Västmetron en ny vagnpark för det nya banavsnittet från Gräsviken till Mattby.

Med tanke på de behov som den ökade metrotrafiken leder till beställde HST 20 metrotåg med fyra vagnar från den spanska rälsutrustningstillverkaren CAF. Det första tåget provkördes 2015. Hela tågserien levererades under 2015–2016.

De nya tågen i M300-serien är nästan 90 meter långa och man kan gå genom hela tåget. I tåget finns plats för cirka 600 passagerare. Tågen har luftkonditionering.