Ilmakuva metrovarikosta.

Bana och metrodepå

Metron har två spår, det ena leder österut och det andra västerut.

I Helsingfors går metron i en tunnel från Gräsviken till Sörnäs och kommer därefter upp på markytan. På det västra banavsnittet från Gräsviken till Mattby går metron hela vägen i en tunnel.

Metron har två spår, det ena leder österut och det andra västerut. Banan mäter 21,1 kilometer inom Helsingfors. Västmetron från Gräsviken till Mattby är 13,9 kilometer lång. Metrobanan är som en järnväg med breda spår, dess spårbredd är 1 522 mm. Den är fullständigt isolerad från sin miljö, vilket garanterar att den kan trafikera tillförlitligt.

Den största tillåtna hastigheten är i regel 80 km/h och i tunneln i centrum 70 km/h. Tågen tar den el de behöver från strömskenan som löper bredvid spåret. Strömskenan är täckt med ett gult skydd. I strömskenan löper likspänning på 750 volt.

Tunnel

Mellan Gräsviken och Sörnäs går banan genom stadskärnan i en tunnel som sprängts i urberget. Mätt från markytan ligger metrons djupaste ställe vid Torkelsbacken i Berghäll, där tunneln ligger på 42 meters djup. Mätt från havsytan ligger det djupaste stället vid Långa bron, där banan går på 28 meters djup.

Mellan stationerna Järnvägstorget och Kajsaniemi går metrobanan genom den så kallade Gloets krosszon. Där finns inget urberg utan markgrunden är lerig och heterogen. Att bygga tunneln i krosszonen var en av byggprojektets största utmaningar; det var nödvändigt att frysa ned marken för att kunna spränga den. Nuförtiden kör metrotågen genom krosszonen i ett gjutjärnsrör.

Förutom i centrum går metrobanan i tunnel också på båda sidorna av Botby gård. Även i Mellungsbacka har svängspåret sprängts i ett berg, och det sträcker sig ända in på Vanda mark. Även metrodepåns testbana för tåg har en egen bergtunnel.

Man har på flera olika sätt strävat efter att säkerställa säkerheten i tunnelsträckorna. Metrotunnlarna har utrustats med bland annat system för brandalarm och rökevakuering och det finns nödutgångar mellan stationerna.

Utebanan

På vägen bort från centrum kommer metrobanan ut ur tunneln och upp på marknivå i Sörnäs. Banan går därefter över en nästan halv kilometer lång bro där även Fiskhamnens metrostation ligger. Snart efter det går banan över Gammelstadsviken via Brändö metrobro och följer därefter Österleden till Östra centrum.

Under köpcentret delar sig banan i två grenar varav den äldre går till Mellungsbacka och den nyare till Nordsjö.

Metrodepån

Metrotågen förvaras, underhålls och repareras i metrodepån i Kasåkern. Dessutom verkar HST-Metrotrafiks administration, lager, underhåll av säkerhetsanordningar och banreparation i anslutning till depån. Vid metrodepån finns också en testbana för tåg där man kan provköra tågen i full hastighet.