Metrojuna Itäkeskuksen asemalla.

Med metro

Du kan resa behändigt med metro från morgon till kväll alla dagar i veckan.

Snabbt, pålitligt, miljövänligt

M300-metrojuna.

Metron är det trafikmedel som är snabbast och går mest frekvent i huvudstadsregionen. Metron är lätt att använda: den går endast i två riktningar, österut och västerut. Vid Östra centrum förgrenar sig banan i två delar. Vartannat tåg går till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö.

Under rusningstid är metrons turtäthet Hagalund–Östra centrum två och en halv minut, Östra centrum–Mellungsbacka, Östra centrum–Nordsjö och Hagalund–Mattby fem minuter.

Metrolinjen består för närvarande av 25 stationer, varav 19 finns i Helsingfors och resterande sex i Esbo. På det äldre avsnittet av metrolinjen finns 17 stationer. Det nya avsnittet från Gräsviken till Mattby omfattar åtta stationer och senare, när linjen från Mattby till Stensvik blir färdig, tillkommer ytterligare fem.

Metrons vagnpark

Helsingforsmetron trafikeras med tre olika slags metrotåg.

Läs mer om metrons vagnparkLäs mer

Bana och metrodepå

Metron har två spår, det ena leder österut och det andra västerut.

Läs mer om bana och metrodepåLäs mer

Metrostationernas besökarantal

I våra tabeller ser du genomsnittet alla vardagar.

Läs mer på våra finskspråkiga sidorLäs mer på våra finskspråkiga sidor

Västmetron

Metrotrafiken till Mattby inleddes 2017.

Läs mer om västmetron.Läs mer

Metrons säkerhetskontrollrum och störande av ordning tfn 09 310 12 112