Lautta Amiraali Suomenlinnan edessä.

Med Kronbergsstrandens färja

Lautta Amiraali Suomenlinnan edessä.

Från Kronbergsstranden till centrum

Färjtrafiken nära Degerö, Kronbergsstranden och Handelstorget mellan Sjötullstorget nära korsningen av Alexandersgatan och Norra kajen inleddes första maj. Färjresan kan göras med HRM:s biljett med AB-zoner.

HRT uppmanar resenärerna att köpa biljetten på förhand eller att använda HSL-kortet eller HRT-applikationen för biljettköp. Färjan eller färjkajerna har ingen biljettförsäljning.

Färjresan tar ungefär 20 minuter i en riktning. Under sommaren trafikerar färjtrafiken alla dagar och under vintern på vardagar ca kl. 7–22. Det är cirka 50 minuter mellan turerna. Under vinterveckosluten trafikerar färjan ca kl. 10–18. Färjans vintertrafikperiod inleds i början av november.

Cykeln får tas med på färjan utan extra avgift, ifall färjan har plats för den. Rutten från Sjötullstorget till färjan är tillgänglig. Kronbergsstrandens tillfälliga kaj är inte till alla delar tillgänglig. Personalen hjälper vid behov med att gå ombord på färjan.

Färjtrafiken verkställs med miljövänlig förnybar dieselolja (IDO).

Info

Enligt stadsstyrelsens beslut bedöms efterfrågan av färjtrafiken och dess behov under trafikens gång. Trafikeringen fortsätter högst tills Kronbroarna färdigställts. Trafiken för 2024 säkerställs i samband med Helsingfors stads budgetberedning.

  • Stadstrafik Ab är beställare av trafiken.
  • Trafikproducenten är Suomenlinnan liikenne Oy och
  • verkställandet sköts av Sun Ferry och JT-Line.
  • Stadstrafiken och HRM har i anslutning till trafiken i fråga ett avtal om biljettförsäljningssamarbete.

M/S Amiraali

Färjan heter M/S Amiraali och den drivs av Sun Ferry och JT-Line. På färjan finns många sittplatser både inomhus och på soldäck. Den passar utmärkt för transporter av stora grupper.