Kaupunkipyöriä rivissä.

Stadscyklar

Stadscykeln är en cykel för gemensam användning av dem som rör sig i Helsingfors, för både invånare och besökare.

Helsingfors stad strävar efter att öka cyklisternas andel i stadstrafiken. Stadscyklarna stöder detta mål.  Cykeln fås till förfogande från cykelstationen med cyklist-id som fås vid registreringen eller HRT-resekort samt nyckelkod. Från fem stationer fås cykeln till förfogande med betalkort utan förhandsregistrering.

Stadscykeln kompletterar kollektivtrafikens tjänster

Stadscykeln är en cykel för gemensam användning av dem som rör sig i Helsingfors, för både invånare och besökare. Stadscykelsystemet kompletterar kollektivtrafikens tjänster och ger restid- och hälsofördelar.

När stadscykeltjänsten startade 2016 omfattade nätverket 50 cykelstationer och 500 stadscyklar. I början av säsongen 2021 fanns det 3 520 stadscyklar. Det finns 242 cykelstationer i Helsingfors söder om Ring I. Den östligaste stationen ligger i Botbyåsen.  Vi utvidgade stadscykeltjänsten i Helsingfors med 105 nya stationer och 1 050 nya cyklar under maj–juni. De nya stationerna installerades i etapper. Alla nya cyklar togs i bruk i juni.

Även i Vanda och Esbo

Det finns 110 cykelstationer i Esbo. Esbos stationer är placerade i sydöstra Esbo och Alberga. Stadscykeltjänsten i Helsingfors och Esbo fungerar som en helhet.

Vanda stadscykeltjänst startade den 3 juni 2019. Det finns 1 000 cyklar på cirka 100 olika stadscykelstationer. Stationerna är belägna i centrum- och arbetsplatsområdena i Dickursby, Aviapolis, Myrbacka, Kivistö och Björkby storområde.

Även i Vanda tas cyklarna i bruk och återlämnas med hjälp av HRT:s resekort och mobilapplikation. Men systemet i Vanda skiljer sig från det i Esbo och Helsingfors, och därför kan cyklarna inte användas korsvis mellan de två systemen.

Stadstrafik Ab ansvarar för tjänstens upphandling i Helsingfors

I Helsingfors ansvarar Stadstrafik Ab för stadscykeltjänsten och i Esbo Teknik- och miljösektorn. Tjänsten upprätthålls av Citybike Finland.

Helsingforsregionens Trafik HRT ansvarar för digitala tjänster, marknadsföring och kundförhållanden. Clear Channel Suomi Ab ansvarar för reklammedia och partnerskap kring projektet.