Kaupunkipyöriä rivissä.

Stadscyklar

Stadscykeln är en cykel för gemensam användning av dem som rör sig i Helsingfors, för både invånare och besökare.

Helsingfors stad strävar efter att öka cyklisternas andel i stadstrafiken. Stadscyklarna stöder detta mål.  Cykeln fås till förfogande från cykelstationen med cyklist-id som fås vid registreringen eller HRT-resekort samt nyckelkod. Från fem stationer fås cykeln till förfogande med betalkort utan förhandsregistrering.

Stadscykeln kompletterar kollektivtrafikens tjänster

Gemensamt använda fortskaffningsmedel, såsom stadscyklar, gör det lättare för stadsborna att röra sig och förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet samt resekedjornas funktion. I Helsingfors sprider sig stadscykelstationerna nästan över hela staden. I stadscykelnätet i Helsingfors och Esbo ingår nästan 4 600 cyklar och 460 cykelstationer, av vilka 347 finns i Helsingfors.

Helsingfors stad har som mål att öka andelen cyklister som mobilitetsform med 20 % fram till 2035, och för att möjliggöra denna tillväxt har de tjänster som riktas till cyklister en betydande roll. Stadscykelsystemet kompletterar kollektivtrafikens tjänster och ger restid- och hälsofördelar.

Såhär använder du stadscyklarna

Stadscykeln är en cykel för gemensam användning av dem som rör sig i Helsingfors, för både invånare och besökare. Stadscyklarna i Helsingfors och Esbo finns till förfogande från början av april till slutet av oktober. Stadscyklarna får användas både i Helsingfors och Esbo och, om man så vill, kan man cykla från Esbo till Helsingfors eller vice versa. Vanda använder ett annat stadscykelsystem.

Stadcykeltjänster kan köpas för hela perioden, en månad, en vecka eller en dag.

Stadstrafik Ab ansvarar för tjänstens upphandling i Helsingfors

I Helsingfors ansvarar Stadstrafik Ab för stadscykeltjänsten och i Esbo Stadsmiljösektorn. Tjänsten upprätthålls av Citybike Finland. Helsingforsregionens Trafik HRT ansvarar för digitala tjänster, marknadsföring och kundförhållanden. Clear Channel Suomi Ab ansvarar för reklammedia och partnerskap kring projektet.

När den nuvarande stadscykeltjänsten i Helsingfors startade 2016 omfattade nätverket 50 cykelstationer och 500 stadscyklar. Efter det har servicen stegvis utvidgats så att den gäller nästan hela Helsingforsregionen.

Eventuellt behov av att flytta stadscykelstationerna i Helsingfors på grund av bygge

Blankett för behov av flyttning av stadscykelstationerna för byggentreprenörer (på finska)