Puotilan liityntäpysäköinti.

Infartsparkeringsplatser för cyklar

Vi bygger infartsparkeringsplatser för cyklar vid de viktigaste trafikknutpunkterna.

Cyklarna är en del av kollektivtrafiken

Vi utvecklar infartsparkeringsplatser för cyklar tillsammans med våra samarbetspartner. Vårt mål är att erbjuda säkra och väderskyddade förvaringsplatser för cyklar. Vi har utvecklat infartsparkeringsplatserna för cyklar de senaste åren runt om i staden. År 2021 överfördes förvaltningen av infartsparkeringarna för cyklar helt och hållet till oss.

En lättanvänd och låsbar cykelförvaring finns till exempel vid Fiskehamnens metrostation. Cykelförvaringsrummet öppnas med HRT-kortet, och lokalen har totalt 224 cykelplatser i två våningar. Fler är också på kommande, eftersom en parkeringscentral för 1 000 cyklar byggs vid Helsingfors centralstation i anslutning till den gångtunnel som ska byggas från Medborgartorget till Kajsaniemi.


Utöver dessa byggs nya cykelställ som uppfyller moderna krav vid kollektivtrafikstationerna de närmaste åren för 5 000 cyklar, varav 438 platser blir klara i februari och cirka 1 500 på sommaren. Dessa inkluderar förnyelse och tillägg av gamla ställ i dåligt skick och görs huvudsakligen med låsbågar som ramen på vanliga cyklar kan låsas till.

Det är också vårt ansvar att förbättra cykelparkeringarna i anslutning till tågstationerna. Som en tillfällig snabb förbättring installerades mer än 400 ramlåsbara cykelställ i Parkstad, Mosabacka, Hertonäs, Kottby och Åggelby i december 2020. Större förändringar för cykelinfartsparkeringar fås till alla stationer under de närmsta åren.

Infartscykelprojekt

Infartscykelprojekten till Mellungsbacka, Botby gård och Rastböle metrostationer samt Bocksbacka tågstation fick grönt ljus i början av september 2021. Det här innebär totalt 850 nya ramlåsbara cykelplatser, varav mer än hälften kommer att ha tak. Vid stationerna förnyas också skyltar och synligheten för cykelparkeringen ökas. Förbättringsprojekten genomförs under vintern.


Under 2022–2024 kommer vi att i etapper förnya alla infartsparkeringsplatser som vi ansvar för och öka antalet ramlåsbara cykelställ varje år.