Puotilan liityntäpysäköinti.

Infartsparkeringsplatser för cyklar

Vi bygger infartsparkeringsplatser för cyklar vid de viktigaste trafikknutpunkterna.

Cyklarna är en del av kollektivtrafiken

Stadstrafiken Ab ansvarar för infartsparkeringen i Helsingfors och utvecklar cykelparkeringen både vid metrostationerna och järnvägsstationerna. I anslutning till stationerna erbjuds infartsparkeringstjänster där man kan parkera cykeln och fortsätta färden behändigt med kollektivtrafiken. Det kostar ingenting att lämna cykeln vid infartsparkeringen, och parkeringen har i allmänhet ingen tidsgräns.


Mer information om läget av de områden som reserverats för infartsparkeringen i Helsingfors finns på HRM:s webbplats.

Infartscykelprojekt

Stadstrafiken ansvarar tillsammans med samarbetspartnerna för utvecklingen och upprätthållandet av infartsparkeringsplatser för både bilar och cyklar i Helsingfors. Under de senaste åren har det byggts drygt med flera infartsparkeringsplatser i Helsingfors. I projekten har gamla ställningar som var i dåligt skick förnyats och kapaciteten utökats så att den bättre motsvarar det uppskattade behovet av efterfrågan. Samtidigt har man ökat skyltningen och objektens synlighet samt säkerheten vid parkeringsplatserna genom att möjliggöra ramlåsning.

Under de kommande åren kommer vi stegvis att förnya och öka antalet låsbara cykelställningar. Vårt mål är att erbjuda säkra och väderskyddade förvaringsplatser för cyklar.

Utvecklingen av infartsparkeringstjänsten styrs av Helsingfors stads mål i utvecklingsprogrammet för cykeltrafiken 2020–2025 samt den därefter utarbetade generalplanen och genomförandeprogrammet för cykelparkering 2021–2025 (Helsingfors stad och HRT, 2021). I programmet presenteras mål och en preliminär tidtabell för utvecklingen av cykelparkeringen för spårtrafiksstationerna för åren 2021–2024 samt ett beräknat behov av platser för år 2030.

Helsingfors stad har som mål att öka andelen cyklister som mobilitetsform med 20 % fram till 2035. För att möjliggöra denna tillväxt har de tjänster som riktats till cyklisterna en betydande roll.

Stadstrafik Ab producerar och utvecklar olika tjänster för cykling i Helsingfors tillsammans med sina samarbetspartner. Det är en viktig del av det övergripande främjandet av cykeltrafiken att erbjuda cykelparkering med hög kvalitet.