Kaupunkipyöriä rivissä.

Med cykel

Vi utvecklar stadscykelsystemet och tillhandahåller cykelrelaterade tjänster.

Med cykel tar du dig snabbt fram i stan

Helsingfors är cyklisternas stad. Stadens mål är att öka andelen cyklister i trafiken, och vi har tagit till uppgift att utveckla ett stadscykelsystem och att tillhandahålla tjänster för cyklister i Helsingfors.

Stadscyklar

Cyklarna i gemensam användning är en del av kollektivtrafikens resekedja och stöder hållbar mobilitet.

Läs mer om stadscyklar.Läs mer

Cykelcentret

Verktyg och vägledning för att självständigt underhålla en cykel i Gräsviken, Banan.

Läs mer om cykelcentret.Läs mer

Infartsparkering

Vi bygger infartsparkeringsplatser för cyklar vid de viktigaste trafikknutpunkterna.

Läs mer om infartsparkering.Läs mer