Kaupunkipyöriä rivissä.

Med cykel

Vi utvecklar stadscykelsystemet och tillhandahåller cykelrelaterade tjänster.

Med cykel tar du dig snabbt fram i stan

Helsingfors är cyklisternas stad. Stadens mål är att öka andelen cyklister i trafiken, och vi har tagit till uppgift att utveckla ett stadscykelsystem och att tillhandahålla tjänster för cyklister i Helsingfors.

Stadscyklar

Cyklarna i gemensam användning är en del av kollektivtrafikens resekedja och stöder hållbar mobilitet.

Läs mer om stadscyklar.Läs mer

Cykelcentret

Verktyg och vägledning för att självständigt underhålla en cykel.

Läs mer om cykelcentret.Läs mer

Infartsparkering

Vi bygger infartsparkeringsplatser för cyklar vid de viktigaste trafikknutpunkterna.

Läs mer om infartsparkering.Läs mer