Pikaratikka tulee puun takaa, teksti Spåra Rapido.

Gröna vandrare

I och med att våra gröna vandrares artrikedom och revir utökas arbetar vi på Stadstrafiken outtröttligt så att de ska må bra på huvudstadsregionens spår även i framtiden.
Det är vår uppgift.


Spårens nya härskare

Den nya gröna vandraren, Spåra Rapido, är den största och snabbaste av alla spårvagnar. Vi på Stadstrafiken tar han om att den mår bra och färdas i harmoni med sin miljö.

Pikaratikka tulee puiden takaa, linjakyltissä teksti Spåra Rapido.

Snabbspårvagnen Spåra Rapido

Uppnår hastigheter på rentav 70 kilometer i timmen och får sin näring från grön energi.

Miljövänligt

Vi producerar tjänster för hållbar trafik till stöd för att miljömålen kring den allt tätare stadsstrukturen i Helsingforsregionen kan uppnås.


Reviret utvidgas

Vi på Stadstrafiken ser till att färdrutterna för våra gröna vandrare är byggda på ett fungerande och ekologiskt sätt.

Ilmakuva, jossa metrojuna kulkee puiden väliin rakennetuilla kiskoilla.

Gröna vandrares nya rutter

Gröna vandrares revir tredubblas i framtiden.

Koldioxidneutral stadstrafik

Programmet Hilkka för koldioxidneutral stadstrafik är vårt sätt att svara på klimatutmaningarna. Vi vill vara en vägvisare för koldioxidneutralitet inom infrastruktursektorn och trafiktjänster, och förändra verksamheten inom hela branschen.


För gröna vandrare

Vi på Stadstrafiken skapar miljövänliga förutsättningar för våra gröna vandrare att frodas och färdas.

Rakennusmies seisoo rakennustelineen edessä auringonnousussa.

Stadstrafikens anställda Homo Traficus

Bygger, underhåller och planerar en livskraftig miljö för gröna vandrares släkt.

En ansvarsfull arbetsgivare

Vi tar hand om vår personal och upprätthåller en verksamhetskultur som värdesätter personalen.