Nurmikkoa raitiotieradan välissä.

Miljövänligt

Vi producerar tjänster för hållbar trafik till stöd för att miljömålen kring den allt tätare stadsstrukturen i Helsingforsregionen kan uppnås.

Genom att producera funktionella och attraktiva hållbara mobilitetstjänster möjliggör vi en hållbar tillväxt i Helsingforsregionen utgående från spårtrafiken, en tät stadsstruktur och minskade trafikutsläpp. Vi har förbundit oss till att minska miljöeffekterna av våra tjänster under hela deras livscykel och ta hänsyn till miljöaspekterna i all vår verksamhet.

Som ägare av kollektivtrafikinfrastruktur gör vi betydande inköp, och vi utvecklar ansvarsfullheten i detta avseende kontinuerligt. Exempelvis våra materielanskaffningar har långvariga verkningar, eftersom materielen används i årtionden. Till exempel har utgångspunkterna för den tekniska planeringen av Artic-spårvagnarna och M300-metrotågen varit hållbar energiförbrukning under hela livscykeln samt materialval, återvinningsbarhet och tillgänglighet.

Helsingfors stads mål är att vara koldioxidneutralt 2030. Vi deltar i arbetet genom att minska energi- och materialförbrukningen i vår egen verksamhet, såsom trafikering, vagnpark och fastigheter under hela deras livscykel. Vi främjar användningen av lokala, rena energiformer och minskar våra utsläpp av växthusgaser genom att endast använda kolfri, miljöcertifierad energi.

När vi bygger en bana och depåer vill vi vara en av de mest ansvarsfulla aktörerna i branschen och utveckla ansvarsfullheten i byggandet. Vi sätter upp miljömål för varje byggprojekt som täcker hela dess livscykel, åtminstone vad gäller koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi, minskning av lokala utsläpp, bullerbekämpning och bevarande av den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Vi certifierar i princip alla våra nybyggnadsprojekt, och i certifieringarna strävar vi efter branschens bästa nivå.

Visste du?

Ett solkraftverk som producerar elektricitet till depån har byggts på taket av metrodepån i Kasåkern. År 2020 genererade kraftverket 425 110 kWh el, vilket motsvarade cirka tio procent av metrodepåns årliga förbrukning.