Ihminen ajaa kaupunkipyörällä.

Kostnadseffektivt

Vi arbetar för hela samhällets bästa och producerar kostnadseffektiva tjänster, som ger ägarna och beställarna betydande fördelar och stadsborna valuta för skattepengarna.

Vi löser in vår plats som producent av spårtrafiken i Helsingforsregionen genom att ta hand om våra tjänsters kostnadseffektivitet, kontinuerligt utveckla vår verksamhet samt genomföra våra investeringar effektivt, i tid och med hög kvalitet.

Tack vare vår dubbelroll som trafikidkare och ägare av infrastruktur för kollektivtrafik är vi experter på spårtrafiken, och arbetar på det sätt som är bäst för helheten och hela samhället.

Vi tillåter inte korruption eller mutor i vår verksamhet, och vi ingriper i eventuella missförhållanden så snabbt som möjligt. Vi undviker verksamhet som orsakar intressekonflikter och bekämpar aktivt grå ekonomi. Vi säkerställer likabehandling av våra partner och intressentgrupper genom transparent beslutsfattande.

Vi tar hänsyn till våra principer om ansvarsfullhet när vi gör upphandlingar, och vi förutsätter också att våra partner följer dem.

Visste du?

Metrovagnarna är utrustade med ett DAS-hastighetssystem installerat på förarbordet, och systemet ger instruktioner för att köra mer ekonomiskt. Förutom energibesparingar minskar ett ekonomiskt körsätt slitage på utrustning och bana. Energibesparingsmålet är 10–15 procent per år.