Kädenpuristus.

Ansvar gentemot kunder och intressentgrupper

Vi producerar kostnadseffektiva, tillförlitliga, trygga och tillgängliga trafiktjänster av hög kvalitet för ägaren, beställarna och resenärerna.

Säkerheten framför allt

En säker kollektivtrafik är den viktigaste mätaren i vår verksamhet. Vi främjar säkerheten i samarbete med myndigheter, intressentgrupper och övriga aktörer. Kundernas önskemål gällande en tryggare kollektivtrafik förverkligas exempelvis med hjälp av respons och kundnöjdhetsenkäter.

Vi säkerställer verksamhetsförutsättningarna och kollektivtrafikens störningsfrihet samt säkerheten för personal, kunder, övriga intressentgrupper, data, miljö och vår egendom genom att använda trafiksäkerhetsledningssystemet i enlighet med spårtrafiklagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar vår säkerhet till exempel genom regelbundna revisioner. Vi har förbundit oss till att upprätthålla och utveckla en positiv säkerhetskultur.

Genom att ta hand om personalens kompetens och skicket på vagnpark, baninfrastruktur och fastigheter säkerställer vi säkerheten för passagerare och övriga stadsbor. Vi säkerställer även att kollektivtrafiken fungerar vid störningar och undantagsförhållanden med tydliga verksamhetsmodeller som beskrivs i beredskaps- och kontinuitetsplanen.

Tillgängliga resor

Förutsättningarna för kollektivtrafikens tillgänglighet skapas till stor del redan i gatuplaneringen. För att förbättra tillgängligheten har man gjort flera utredningar och anvisningar, med vilka man strävar till att bättre ta hänsyn till alla passagerares behov. Vi beaktar tillgängligheten såväl i metrotåg och spårvagnar som på stationerna och hållplatserna.

Tillgängligt med spårvagn

Alla våra spårvagnar är låggolvsvagnar, med undantag för reserv- och museispårvagnar. I de nya Arctic-spårvagnarna finns gott om plats för rullstolar.

Största delen av spårvagnshållplatserna är upphöjda för att det ska vara lättare att stiga in i låggolvsvagnarna. Arctic-vagnarna och ledvagnar med låggolvsektion har en dörramp som gör att man kan sig in i vagnen utan tröskel. Vid behov kan man be att förarna hjälper med användningen av dörrampen och övriga saker som rör spårvagnens tillgänglighet.

Nöjda passagerare och samarbetspartner

Kundupplevelsen på metrotågen, spårvagnarna och på färjorna till Sveaborg mäter vi genom HRT:s kundnöjdhetsenkät och kundrespons samt för spårvägstrafikens del även med hjälp av Mystery shopping-undersökningar.

Varje år besvarar våra huvudsakliga intressentgrupper och partner en partnerskapenkät.

Tillgängligt med metro

Alla metrostationer har tillgänglig entré, och det finns alltid minst en hiss vid stationerna. Det finns även evakueringshissar vid Västmetrons stationer. Många stationer har ljudfyrar på ytterdörrarna och dörrar som leder till hissarna, vilket gör det lättare för synskadade att röra sig på stationerna.

Vid de stationer som har genomgått ombyggnad är färdrutterna markerade på golvet med upphöjda ränder och kontrastränder. Metroperrongen och tågets golv ligger på samma nivå, och Västmetrons banavsnitt i tunnlarna har utrymningsplan.

Undantagssituationer meddelas via högtalarutrop och perrongernas skärmar. Undantagsinformationen kan också fås direkt till en hörapparat med hjälp av induktionsslingorna som finns på informationstavlor, hissar och serviceställen, vilket gör informationen tillgänglig för hörselskadade.

Visste du?

Säkerhet är grunden för vår verksamhet. Om du upplever eller ser en situation i metron som kräver ordningsvakter, tveka inte att ringa 09 310 12 112. Om du använder metron regelbundet lönar det sig att spara numret i din mobiltelefon.