M200-metrojuna sillalla.

Ansvarighet

Principerna om ansvarsfullhet styr all vår verksamhet och hela vår personal.

Vi vill vara en av de mest ansvarsfulla aktörerna i branschen. Därför har vi satt upp mål som går utöver minimikraven i våra principer om ansvarsfullhet.

I enlighet med våra principer om ansvarsfullhet arbetar vi på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, tar ansvar för våra kunder och intressentgrupper och är en ansvarsfull arbetsgivare.

Vi kräver också ansvarsfull och transparent verksamhet av våra underleverantörer, entreprenörer och övriga partner.

Vi följer alla lagar, förordningar och bestämmelser som styr vår verksamhet, såväl som internationella principer som rör mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet.

Kostnadseffektivt

Vi arbetar för hela samhällets bästa och producerar kostnadseffektiva tjänster.

Läs merLäs mer

Miljövänligt

Genom att producera funktionella och attraktiva hållbara mobilitetstjänster möjliggör vi en tät stadsstruktur och minskade trafikutsläpp.

Läs merLäs mer

Ansvar gentemot kunder och intressentgrupper

Vi arbetar kontinuerligt för att främja säkerheten. Vi ser också till att du kan resa så tillgängligt och enkelt som möjligt.

Läs mer om ansvar gentemot kunder och intressentgrupper.Läs mer

En ansvarsfull arbetsgivare

Vi vill vara en ansvarsfull arbetsplats där personalen mår bra och som erbjuder möjlighet till ett meningsfullt arbete och att utvecklas i arbetet.

Läs merLäs mer