Kaupunkiliikenne lisännyt rasvausta pikaratikan reitille – syytä kirskunnalle tutkitaan

Kaupunkiliikenne Oy tiedostaa pikaratikan vaunujen aiheuttaman meluongelman. Akuuttina meluntorjuntatoimenpiteenä olemme lisänneet kiskojen rasvausta niin, että kesäkuusta alkaen rasvausta on tehty päivittäin.

Pikaratikka kurvissa keula eteen päin. Takana metsää

Rasvauksen vaikutusta meluongelmaan seurataan palautteiden ja havainnoinnin perusteella säännöllisesti.  

Myöhemmin muun muassa Leppävaarankadun ja Alberganesplanadin  kaarteeseen, Yliopistonaukiolle Otaniemeen ja Pirjontien liikenneympyrään Maunulaan tullaan asentamaan automaattinen kiskojen rasvaaja, joka voitelee kiskot säännöllisesti.  

Automaattirasvauslaitteen hankintaa edistetään parhaillaan. Sen asentamisen ajankohta tarkentuu myöhemmin, mutta alustavan arvion mukaan laite saadaan käyttöön aikaisintaan syyskuun 2024 lopussa. 

Kiskojen päivittäistä rasvausta jatketaan käsin siihen asti, että automaattirasvaaja saadaan käyttöön. 

Raitiovaunun liikkuessa ääntä aiheutuu eniten jyrkissä kaarteissa kiskon ja pyörän rajapinnassa. Myös raitiovaunun nopeuden laskeminen erityisesti kaarteissa vähentää äänen syntymistä, ja Kaupunkiliikenteen kuljettajat tulevat jatkossakin huomioimaan myös ajonopeudet yhtenä melua vähentävänä toimenpiteenä. 

Tutkimusten avulla pysyvä ratkaisu ongelmaan 

Kaupunkiliikenne tekee jatkuvasti työtä pikaraitiotien meluongelmien juurisyyn selvittämiseksi. Teemme melumittauksia, joissa muun muassa selvitetään erilaisten voiteluaineiden vaikuttavuutta. Tutkimme myös kaluston pyörien profiilien vaikutusta asiaan ja teemme tarvittavat muutokset pyöräprofiileihin. Tutkimusten avulla pyrimme löytämään kirskuntaa aiheuttavat tekijät, jotta löydämme ongelmaan pysyvän ratkaisun. 

Koko rata tullaan hiomaan elokuusta lähtien. Työ aloitetaan idästä ja parin kuukauden aikana edetään länteen päin. Hionta ei luultavasti vaikuta kirskuntaan, mutta vähentänee runkomelua.

Poikkeuksellinen liikennöinti 3.8. alkaen

Pikaratikka 15 liikennöi poikkeuksellisesti 3.8. alkaen, kun pikaratikan radalla tehdään kunnossapitotöitä. Pikaratikka ajaa iltaisin kello 21 alkaen vain osaa linjan reitistä 3.8.–30.9. Perjantain ja lauantain välisinä öinä pikaratikalla on kuitenkin normaali liikenne.  Korvaava bussi liikennöi puuttuvilla osuuksilla.

Lue korvaavasta bussista lisää HSL:n sivulta.