Matkustajat toivovat monikanavaista tiedotusta oikeanlaisesta metrokäyttäytymisestä

Lauttasaaren, Rautatientorin ja Itäkeskuksen metroasemilla kokeiltiin uudenlaisia opasteita, joiden tavoitteena on sujuvoittaa matkustajien liikkumista metrossa.

Ihmisiä tulossa ja menossa metroon. Lattiassa opaste, jossa lukee "päästä poistujat ensin ulos".
Tarra laiturialueen lattiassa koettiin toimivimmaksi opasteeksi

Opasteet asennettiin Lauttasaaren, Rautatientorin ja Itäkeskuksen metroasemille marraskuussa. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, onko opastuksella vaikutusta matkustajien liikkumiseen asemalla ja junan ovilla sekä yleisesti matkustuskokemukseen. Lauttasaaren asemalta opasteet on poistettu huhtikuussa ja Rautatientorilta ne poistetaan kesän aikana. Itäkeskuksen asemalle opasteet jätetään toistaiseksi. Kokeilun järjestivät Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja HSL.

Vuodenvaihteessa matkustajilta kerättiin palautetta kokeilusta. Kyselyyn vastasi lähes 700 matkustajaa. Tulosten perusteella matkustajat kokivat toimivimmaksi paikaksi opastukselle laiturialueen lattian, johon katse luontevasti kohdistuu metroa odottaessa. Matkustajat toivoivat opasteilta yksinkertaisuutta, riittävän suurta kokoa ja erottuvaa väritystä ja sitä kautta hyvää näkyvyyttä. Lisäksi opastamiseen toivottiin lisää variaatioita: ääniopastamista sekä huomion kiinnittämistä opasteisiin esimerkiksi valoilla. 

Tuloksia hyödynnetään opastuksen parantamisessa 

Kyselyn vastauksissa opastuksen parantamista pidettiin lähtökohtaisesti tärkeänä asiana, sillä moni vastaaja koki metrolla liikkumisen haasteeksi muiden matkustajien käyttäytymisen: vastausten perusteella metrossa ei esimerkiksi anneta riittävästi tilaa, ja haasteet korostuvat varsinkin ruuhka-aikaan.

 –Varsinkin vilkkailla asemilla toimiva opastaminen on tärkeää. Kokeilun ja kyselyn kautta saadut tulokset antavat arvokasta tietoa ja auttavat opastamisen kehittämisessä, hankejohtaja Heikki Viika Kaupunkiliikenne Oy:sta sanoo. 

–Kokeilun oppeja hyödynnetään osana metron informaatiojärjestelmien ja opasteiden normaalia uudistustyötä, kehittämällä sekä asemien että metrojunien monikanavaista opastusta. Tällaiset ketterät kokeilut ovat olennainen osa HSL:n pyrkimystä tarjota entistä laadukkaampaa ja asiakaslähtöisempää palvelua, kertoo HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalén

Itäkeskuksen metroaseman opaste, jossa lukee "Kiitos, kun päästät poistujat ensin ulos".
Itäkeskuksessa testattiin seiniin kiinnitettyjä opasteita.

Kokeilu on osa metron kapasiteetin parantamista 

Pääkaupunkiseudun kasvun ja metron uusien asemien myötä metron matkustajamäärät kasvavat, ja jossain vaiheessa ylittävät nykyjärjestelmän kapasiteetin. Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen. Vuorovälin tihentämiseksi käynnissä on junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen. Lisäksi tehdään muita uudistuksia, joilla varmistetaan metron luotettavuus. 

Metron kapasiteettia pyritään lisäämään myös muilla keinoilla, esimerkiksi parantamalla matkustajaopastusta asemilla. Tavoitteena on hyödyntää metrojunien nykyistä kapasiteettia entistä paremmin ja muun muassa täyttää junat tasaisemmin.  

Nyt tehty kokeilu oli jatkoa vuoden 2021 marraskuussa tehdylle pilotille, jolloin Rautatientorin metroasemalle oli asennettu opastavia lattiatarroja. Aiemmassa kokeilussa matkustajilta kerättiin palautetta opasteista haastatteluiden ja kyselyn muodossa. Saadun palautteen mukaan vastaajista noin 40 %:n matkustuskokemukseen kokeilun kaltainen viestintä ja opastus vaikuttaa positiivisesti.  

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä perustama hanke. 

Lue lisää hankkeesta.