Avasimme katusoittopaikan Rautatientorin metroaseman Kompassitasolle

Kaupunkiliikenne Oy on avannut Rautatientorin Kompassitasolla kaikille avoimen väliaikaisen esiintymispaikan muusikoille ja muille esiintyjille. Esiintymispaikan avulla saadaan hyödynnettyä korjaustöiden vuoksi suljettuna olevan metroaseman edustan aluetta kaupunkikulttuurin tilana.

Tavoitteenamme esiintymisen mahdollistamisessa on myös elävöittää Kompassitasoa ja tukea tällä tavalla alueella toimivien vuokralaistensa toimintamahdollisuuksia metroliikenteen katkon aikana. 

Kaupunkiliikenne Estradi -nimellä kulkevaa tilaa voi hyödyntää kuka tahansa samoin periaattein kuin muillakin metroasemilla olevia katusoittoon varattuja tiloja. 

Esiintymispaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen, 1-2 tunnin esiintymiseen, muun muassa katusoittoon tai muuhun pienimuotoiseen esiintymiseen. Paikkoja ei varata etukäteen, vaan niitä voi vapaasti käyttää esiintymiseen paikan ollessa vapaana. 

Katusoitosta ilmoitetaan, jos mahdollista, ennen aloittamista metron järjestyksenvalvojille. Jos asemalla ei ole tavoitettavissa järjestyksenvalvojia voi esiintymisen aloittaa omatoimisesti. Järjestyksenvalvojilla on oikeus kuitenkin keskeyttää esiintyminen, jos se häiritsee muuta toimintaa alueella.  

Kompassitason esiintymispaikka on käytössä koko sen ajan, jonka metroasema Rautatientorilla on poissa käytöstä eli syyskuun alkuun saakka. Esiintymiselle varattu tila on merkitty työmaaseinän eteen lattiateippauksin. 

Kaikki asemat, joilla on esiintymispaikka, löydät sivuiltamme.