Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishanke alkoi valmistelevilla töillä

Kaupunkiliikenne Oy on aloittanut Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishankkeen valmistelevat työt. Hankeen pääurakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy.

Havainnekuva Rautatientorin metroaseman laituritasosta remontin jälkeen.
Havainnekuva Rautatientorin metroasemasta paloturvallisuushankkeen töiden jälkeen.

Kaupunkiliikenne Oy on aloittanut Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishankkeen valmistelevat työt. Hankeen pääurakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy.

Laituritason keskiosaan rakennetaan palo-osastoitu työalue paloturvallisuushankkeen varastointia ja työskentelyä varten. Tällä viikolla alue on rajattu verkkoaidoilla. Valmistelevat työt rajoittavat hieman liikkumista laituritasolla, ja kulku liukuportaisiin tapahtuu laiturialueen reunoilla metrojunan suuntaisesti. Haluamme toimenpiteillä varmistaa turvallisen liikkumisen liukuportaisiin. Työt eivät vaikuta metroliikenteeseen. Aidatulle alueelle tullaan rakentamaan kevään aikana kiinteät suojaseinät.

Ennen kesäkuun 3. päivä alkavaa liikennöintikatkoa tullaan tekemään pääasiassa valmistelevia ja purkutöitä. Seuraavien viikkojen aikana urakoitsija aloittaa laiturialueella alakattojen ja vanhan valvomotilan purkutyöt. Työt alkavat lähiaikoina myös ratatunneleissa.

Rautatientorin paloturvallisuutta on välttämätöntä parantaa aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. Hankkeessa parannetaan erityisesti laiturialueen savunpoistoratkaisuja. Myös laiturialueen sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät vaihdetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, määräyksiä ja standardeja. Lisäksi liukuporrasalueen alakattoja, valaistusta ja pintamateriaaleja uusitaan. Näillä muutoksilla saavutetaan turvallinen, viihtyisä, energiatehokkaampi ja matkustajia paremmin palveleva metroasema.

Lisätietoja hankkeesta:

Lisätietoja kesän liikennöintimuutoksista