Miksi kesän 2024 metron liikennöintikatkon toteuttaminen on välttämätöntä?

Metro on palvellut yli 40 vuotta. Jotta metro palvelee myös tulevina vuosikymmeninä, pitää metrojärjestelmää ja sen tiloja huoltaa ja peruskorjata.

Metrojuna Rautatientorin metroasemalla.

Tulevana kesänä kesäkuun alusta elokuun loppuun Rautatientorin metroasema on suljettu. Metro liikennöi Kampin asemalta länteen ja Helsingin yliopiston metroasemalta itään. Lisäksi poikkeuksia on Mellunmäen-metrohaaralla.

Rautatientorin paloturvallisuutta on välttämätöntä parantaa aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi.  Muutostöiden kriittisyyden ja HSL:n kanssa tehtyjen poikkeusliikenteen toteutettavuuteen liittyvien tarkastelujen perusteella päädyttiin toteuttamaan Mellunmäen haaran liikennekatko Rautatientorin kanssa samaan aikaan. Keskittämällä hankkeita kesälle 2024 pyritään minimoimaan matkustajille muutostöistä aiheutuva haitta. 

Miksi metroliikenne on pysäytettävä? 

Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisen osalta rata-alueella tehtäviä töitä ei pystytä toteuttamaan päivittäisen liikennöintiajan ulkopuolella, joka on vain noin neljä tuntia yöaikaan. Työvaiheisiin tarvittavaa kalustoa, telineitä ja materiaaleja on käytännössä mahdotonta siirtää, rakentaa ja purkaa siten, että työt voitaisiin toteuttaa yöaikaan neljän tunnin aikaikkunassa. Yhden raiteen ajo aseman ohi ei myöskään ole perusteltua, koska metroradalla on käytettävissä vain vähän ns. puolenvaihtopaikkoja. Yhden raiteen ajo johtaisi lähes 20 minuutin vuoroväliin metron liikennöinnissä ja romahduttaisi metron palvelutason ja kapasiteetin myös muualla rataverkolla.  

Liikennöintimalli, jossa Rautatientorin molemmin puolin sijaitsevia Kampin ja Helsingin yliopiston asemia käytetään tilapäisinä pääteasemina, mahdollistaa viiden minuutin vuorovälin idän ja kuuden minuutin vuorovälin lännen osuudella. Metroliikenteen täyskatkon avulla työvaiheet saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyinä ja töiden kokonaisläpimenoaika optimaalisena. Töiden ajoittaminen kesäkuukausille on tarkoituksenmukaista, koska silloin matkustajamäärä ja aiheutuvat haitat liikenteelle ovat pienemmät.

Metron itäisellä osuudella Länsimäen metrosiltojen peruskorjaus vaatii myös liikennekatkon. Jotta liikennekatko saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, toteutetaan samaan aikaan Kontulan metroaseman laituritason sekä Alakiven ja Mustanpuronpolun alikulkukäytävien peruskorjaus. Lisäksi uusitaan vaihteita Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä. Hankkeiden keskittäminen kesälle 2024 lyhentää peruskorjaustöiden toteutusaikaa, ja samalla kustannukset pysyvät maltillisina. Töitä tehdään ympäri vuorokauden.

Länsimäen siltojen peruskorjauksessa radan pintarakenteet joudutaan poistamaan, jotta sillan vedeneristys päästään uusimaan. Tämä tarkoittaa kiskojen poistamista, eikä liikennöinti siksi onnistu. Yhdellä raiteella ajoa pyritään hyödyntämään aina, kun se on mahdollista. Siltojen peruskorjauskohteissa se on vaikeaa, koska radan pintarakenteita ei voi poistaa vain toiselta puolelta siltaa. Työt ovat myös aikaa vieviä, joten niitä ei voi hoitaa yöaikaan, kun metro ei liikennöi. 

Kuinka metro paranee korjaustöiden jälkeen? 

Metron liikennöintikatkon aikana tehdään lukuisia hankkeita, joilla parannetaan metron turvallisuutta, luotettavuutta ja viihtyisyyttä.  

Rautatientorin paloturvallisuushankkeen myötä aseman turvallisuus paranee. Samalla laiturialueen sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät vaihdetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Lisäksi laituritason ja liukuporrasalueen alakattoja, valaistusta ja pintamateriaaleja uusitaan. Näillä muutoksilla saavutetaan turvallinen, viihtyisä, energiatehokkaampi sekä matkustajia paremmin palveleva metroasema. 

Kontulan metroaseman toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan uusimalla läntinen sisäänkäynti ja aseman pintarakenteita. Talotekniikkaa ja valaistusta saneerataan, jolloin energiatehokkuus ja valoteho paranevat. Lintujen pääseminen asematiloihin estetään kattoratkaisuilla, jolloin aseman siisteys ja matkustajatyytyväisyys paranevat. Metroaseman opasteet uusitaan ja näköesteisten erityisvaatimukset huomioidaan toteutuksessa entistä paremmin. 

Mellunmäen metroaseman vieressä Länsimäen silloilla sekä Alakiven ja Mustanpuronpolun alikäytävillä korjaustyöt jatkavat siltojen ja alikulkukäytävien elinkaarta. Näillä ennakoivilla peruskorjaustöillä vältetään kalliimmat korjauskustannukset tulevaisuudessa. 

Kurkimäen ja Mustapuron vaihdealueilla sekä Länsimäen siltojen yhteydessä uusittavilla vaihteilla varmistetaan, että vaihdehäiriöitä ei tule, jolloin metroliikenne on entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa.   

Itäisen metrokatkon aikana tehdään muitakin metron kunnossapitotöitä ratainfrassa. Työ on tehokasta, koska normaalin lyhyen yötyöjakson sijaan pystytään tekemään töitä vuorokauden ympäri koko liikennekatkon ajan. 

Lue lisää Kesän 2024 metrokatko -sivulta