Metroon hankittavan junakulunvalvontajärjestelmän radioverkko pohjautuu mobiiliverkkoteknologiaan

Metrossa nykyisin käytössä oleva radioverkko täytyy uusia, jotta se tukee tulevaa junakulunvalvontajärjestelmää. Uusi radioverkko on nyt päätetty toteuttaa mobiiliverkkoteknologialla. Hankinnalla parannetaan metron kapasiteettia ja luotettavuutta.

Sörnäisten metroasema.

Päätös perustuu Roihupellon metrovarikolla loppuvuonna 2022 tehdyn pilotin tuloksiin sekä järjestelmätoimittajien kanssa käytyihin markkinavuoropuheluihin ja toimittajille suunnattuihin tietopyyntöihin. Tietopyynnöissä tiedusteltiin muun muassa vaihtoehtoja radioverkkoratkaisuksi ja -teknologiaksi sekä kustannuksiin ja aikatauluun liittyviä tietoja. Myös junakulunvalvontajärjestelmätoimittajilta pyydetyt näkemykset sopivasta radioverkosta ovat päätöksen taustalla, sillä järjestelmien täytyy toimia saumattomasti yhdessä. 

Mobiiliradioverkon nähdään soveltuvan parhaiten uuden junakulunvalvontajärjestelmän sekä Helsingin metron tarpeisiin elinkaareltaan, päivitettävyydeltään, suorituskyvyltään ja tietoturvaltaan. 

Mobiiliradioverkon lisäksi vaihtoehtoina olivat WiFi-teknologiaan pohjautuvat ratkaisut, mutta ne osoittautuivat soveltuvan huonommin Helsingin metron käyttöympäristöön pitkällä aikavälillä. Lisäksi kansainvälisesti metroissa ollaan siirtymässä kohti mobiiliverkkoja.  

Toteutus tarkentuu hankinnan edetessä 

Koska junakulunvalvontajärjestelmä on kriittinen metron turvallisen liikennöinnin kannalta, tarvitaan käytännössä kaksi rinnakkaista radioverkkoa. Näin voidaan varmistaa, että metro toimii myös vikatilanteissa. Tällainen ns. kahdennettu verkko voi pohjautua kahteen julkiseen, julkiseen ja yksityiseen tai kahteen yksityiseen mobiiliradioverkkoon. Toteutustapa määritellään myöhemmin. 

Tässä vaiheessa ei myöskään ole rajattu tuleeko mobiiliradioverkko pohjautumaan 5G-teknologiaan vai hyväksytäänkö myös 4G-verkot. Käytettävä teknologia päätetään neuvottelujen aikana. 

Radioverkon hankinnan valmistelut ovat käynnistyneet. Hankinta toteutetaan rinnakkain junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan kanssa vuosien 2023–2025 aikana. Tavoitteena on saada junakulunvalvontajärjestelmän ratalaiteasennukset valmiiksi vuoden 2029 aikana, ja sen toiminnan mahdollistavan radioverkkojärjestelmän toteutusaikataulu tarkentuu hankintaneuvottelujen aikana. 

Radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeet ovat osa METKA-hankekokonaisuutta, jolla parannetaan metron kapasiteettia ja luotettavuutta. METKA on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyöhanke. 

Lue lisää METKA-hankkeesta.