Metron nopeusrajoitusta Herttoniemen ja Kulosaaren välillä jatketaan vielä

Kulosaaren metroasema.

Rakennustöiden aiheuttamasta maanvajoamasta johtuva metroliikenteen nopeusrajoitus Herttoniemen ja Kulosaaren välissä jatkuu varotoimenpiteenä vielä toistaiseksi. Vaikka maanvajoama on saatu korjattua, aiheuttaa routiva maa Kaupunkiliikenteen kunnossapidon arvion mukaan vielä pienen riskin ongelman toistumiselle.

”Haluamme varmistua siitä, että vajoama ei uusiudu. Siksi arvioimme, että varmuuden vuoksi metroliikenne ajaa vielä jonkin aikaa alennetulla nopeudella”, toteaa omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen Kaupunkiliikenne Oy:stä.

Roudasta sulava maa liikkuu aina jonkin verran. Kun maa on kokonaan sulanut, päästään tekemään lopulliset tukityöt maanvajoaman kohdalla.

Nopeusrajoitus saattaa aiheuttaa pientä viivettä metroliikenteen aikatauluihin.

Metroradalla ei ole sortumavaaraa eikä vajoama ole iso. Nopeusrajoituksen jatkamisella pyritään välttämään ongelman paheneminen ja mahdolliset kalustovauriot.