Metrojuna Kaitaan metroasemalla.

Länsimetro

Länsimetro poikkeaa kantametrosta sekä rakenteeltaan että tekniikaltaan.

Metroliikenne Matinkylään alkoi vuonna 2017

Lauantaina 18. marraskuuta 2017 aloitettiin metron matkustajaliikenne ensimmäistä kertaa Espoon Matinkylään asti. Muutos oli historiallisen suuri, sillä vastaavan kokoluokan uudistusta metroverkkoon ei ole tehty metron avaamisen jälkeen vuonna 1982.

Kaupunkiliikenne Oy:n (silloisen HKL:n) isännöitäväksi ja valvottavaksi siirtyi kerralla kahdeksan uutta asemaa entisten 17:n lisäksi. Hallinnoitavat alueet moninkertaistuivat niin neliöissä, kuutioissa kuin kilometreissä. Koska lännen asemat ja tunnelit ovat tähän asti olleet rajoitetun liikkumisen työmaa-aluetta, eri henkilöstöryhmät ja alihankkijat aloittivat työnsä niihin tutustumisella. Esimerkiksi kuljettajien, huoltohenkilöstön ja järjestyksenvalvojien tuli tuntea reitit, taukotilat ja poistumistiet ennen liikennöinnin alkamista.

Länsimetro poikkeaa kantametrosta sekä rakenteeltaan että tekniikaltaan. Radan profiili vaihtelee: kantametroon verrattuna länsimetrossa on suuremmat ala- ja ylämäet ja asemavälit ovat totuttua pidempiä. Tekniset järjestelmät ovat nykyaikaisempia kuin itäosuudella ja automatiikkaa on huomattavasti enemmän. Valvottavan tekniikan määrä asemilla ja tunneleissa kasvaa huimasti.

Keskiössä matkustamisen turvallisuus

Asiantuntijamme tekevät töitä, jotta matkustaminen olisi sujuvaa, miellyttävää ja turvallista. Tämä tavoite edellä työskennellään esimerkiksi liikenteenohjauksessa, teknisessä valvomossa ja turvavalvomossa. Matkaketjun tulee sujua hankaluuksitta siitä lähtien, kun matkustaja astuu aseman ovesta sisään siihen asti, kun hän poistuu määränpääaseman ovesta ulos. Tämä tarkoittaa muun muassa, että asemien ovet aukeavat, hissit ja liukuportaat kulkevat ja järjestyksenvalvojat liikkuvat junissa ja asemilla suunnitelmien mukaan.

Myös kamera-, lukitus- ja valvontajärjestelmien tulee toimia moitteettomasti. Hallinnoitavien kameroiden ja ovien määrä kasvoi huomattavasti uuden rataosuuden myötä. Metroradan länsiosuutta lippuhalleista laitureihin ja tunneleihin valvotaan useilla sadoilla uusilla kameroilla. Esimerkiksi uusia valvottavia ovia on reilut 1500. Niitä ovat esimerkiksi asemien sisäänkäynnit, tekniset tilat ja varapoistumistiet. Kaikki tämä tietää myös seurattavien monitorien määrän moninkertaistumista eri valvomoissa.

Metrolinja laajenee Matinkylästä Kivenlahteen

Metrorakentamisen toisessa vaiheessa rakennettiin seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennettiin maanalainen metrovarikko.

Metro kulkee Matinkylästä Kivenlahteen koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Liikenteen Matinkylästä Kivenlahteen arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu asemakohtaisten testausten edetessä.

Ilmakuva Sammalvuoren metrovarikosta.

Uusi varikko länsimetrolle

Länsimetro Oy:n rakentama uusi metrovarikko sijaitsee Espoon Sammalvuoressa. Rakennustyöt valmistuivat vuonna 2020. Kaupunkiliikenne Oy on käynnistänyt varikon käyttöönottoon tarvittavat toimenpiteet liikennöinnin aloittamista varten. Varikolla sijaitsevat metrovaunujen yösäilytys 20 junayksikölle sekä huoltotoiminnot.

Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä. Varikko pääsee tositoimiin vuonna 2023, kun metron liikennöinti Kivenlahteen alkaa.

Metrojuna seisoo Sammalvuoren varikolla.

Yleisinfo

  • Sijainti
    • maan alla Espoon Sammalvuoressa Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemien välissä
  • Toiminnat
    • metrovaunujen yösäilytys ja huoltotoiminnot
  • Kapasiteetti
    • yösäilytys 20 junayksikölle