Metrojuna Kaitaan metroasemalla.

Länsimetro ja Sammalvuoren varikko

Länsimetro poikkeaa kantametrosta sekä rakenteeltaan että tekniikaltaan. Metrojunat alkoivat liikennöidä Espoossa Kivenlahteen asti joulukuussa 2022. Uusi varikko sijaitsee Sammalvuoressa.

Metron uusi osuus Matinkylästä Kivenlahteen avautui 3.12.2022

Metrojunat alkoivat liikennöidä Espoossa Matinkylästä Kivenlahteen lauantaina 3. joulukuuta. Avautuvan seitsemän kilometrin osuuden varrella on viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. 

Metrossa on laajentumisen myötä yhteensä 30 asemaa. Metrorataa Helsingissä ja Espoossa on nyt yhteensä 43 kilometriä.

Finnoon metroaseman laituritaso.
Finnoon metroasema. Kuva: Länsimetro Oy/Marianne Partanen

Keskiössä matkustamisen turvallisuus

Asiantuntijamme tekevät töitä, jotta matkustaminen olisi sujuvaa, miellyttävää ja turvallista. Tämä tavoite edellä työskennellään esimerkiksi liikenteenohjauksessa, teknisessä valvomossa ja turvavalvomossa. Matkaketjun tulee sujua hankaluuksitta siitä lähtien, kun matkustaja astuu aseman ovesta sisään siihen asti, kun hän poistuu määränpääaseman ovesta ulos. Tämä tarkoittaa muun muassa, että asemien ovet aukeavat, hissit ja liukuportaat kulkevat ja järjestyksenvalvojat liikkuvat junissa ja asemilla suunnitelmien mukaan.

Myös kamera-, lukitus- ja valvontajärjestelmien tulee toimia moitteettomasti. Hallinnoitavien kameroiden ja ovien määrä kasvoi huomattavasti uuden rataosuuden myötä. Metroradan länsiosuutta lippuhalleista laitureihin ja tunneleihin valvotaan useilla sadoilla uusilla kameroilla. Esimerkiksi uusia valvottavia ovia on reilut 1500. Niitä ovat esimerkiksi asemien sisäänkäynnit, tekniset tilat ja varapoistumistiet. Kaikki tämä tietää myös seurattavien monitorien määrän moninkertaistumista eri valvomoissa.

Ilmakuva Sammalvuoren metrovarikosta.

Sammalvuoren metrovarikko

Länsimetro Oy:n rakentama uusi metrovarikko sijaitsee Espoon Sammalvuoressa. Rakennustyöt valmistuivat vuonna 2020. Varikolla sijaitsevat metrovaunujen yösäilytys 20 junayksikölle sekä huoltotoiminnot.

Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä.

Metrojuna seisoo Sammalvuoren varikolla.

Yleisinfo

  • Sijainti
    • maan alla Espoon Sammalvuoressa Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemien välissä
  • Toiminnat
    • metrovaunujen yösäilytys ja huoltotoiminnot
  • Kapasiteetti
    • yösäilytys 20 junayksikölle

Metroliikenne Matinkylään alkoi vuonna 2017

Lauantaina 18.11.2017 aloitettiin metron matkustajaliikenne ensimmäistä kertaa Espoon Matinkylään asti. Muutos oli historiallisen suuri, sillä vastaavan kokoluokan uudistusta metroverkkoon ei ole tehty metron avaamisen jälkeen vuonna 1982.

Kaupunkiliikenne Oy:n (silloisen HKL:n) isännöitäväksi ja valvottavaksi siirtyi kerralla kahdeksan uutta asemaa entisten 17:n lisäksi.

Hallinnoitavat alueet moninkertaistuivat niin neliöissä, kuutioissa kuin kilometreissä. Koska lännen asemat ja tunnelit ovat tähän asti olleet rajoitetun liikkumisen työmaa-aluetta, eri henkilöstöryhmät ja alihankkijat aloittivat työnsä niihin tutustumisella. Esimerkiksi kuljettajien, huoltohenkilöstön ja järjestyksenvalvojien tuli tuntea reitit, taukotilat ja poistumistiet ennen liikennöinnin alkamista.