Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakennustyöt käyntiin

Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon varikkokiinteistöt Oy on solminut urakkasopimuksen Skanskan kanssa ja Ruskeasuon varikon rakennustyöt voivat jatkua kehitysvaiheen jälkeen. Alueelle rakennetaan Suomen ensimmäistä yhdistettyä raitiovaunu- ja bussivarikkoa, joka tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella.

Ilmakuva Rusekasuon varikon rakennustöiden etenemisestä kesäkuussa 2022.

Varikko edistää Helsingin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon.

Hankkeessa rakennettava uudisrakennus on suunniteltu 100 pitkälle, 28–45 metriselle raitiovaunulle. Varikolla on tilat vaunujen päivittäisille tarkastuksille, puhdistukselle sekä säännölliselle huollolle ja tarvittaville korjauksille. Rakennukseen sijoitetaan myös kuljettajien ja varikkohenkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat. Varikon katolla on noin 200 bussin pysäköintialue ja niitä palveleva vuorokausihuoltorakennus.

Tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta

Hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella, ja toteutusvaihetta valmistelevat maanrakennus- ja purkutyöt aloitettiin viime vuoden marraskuussa. Rakennusvaiheen alkaessa tehdään perustus- ja runkotöitä.

Uuden varikon kokonaislaajuus on yhteensä noin 23 200 neliömetriä, ja rakennustyöt valmistuvat alkuvuodesta 2024. Kaupunginhallituksen hyväksymä hankkeen kokonaisbudjetti on 151,2 miljoonaa euroa.

”Ruskeasuon uusi raitiovanuvarikko tulee olemaan Kaupunkiliikenteen toinen päävarikko ja siten erittäin tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta. Ruskeasuo on osa kokonaisuudistusta, jossa koko Kaupunkiliikenteen varikkoverkosto uusitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja otetaan uusi askel uudistuvaan raitiotietoimintaan” kertoo hankejohtaja Jarno Köykkä.

Ympäristövastuullisuus huomioidaan monilla tavoin

Vähähiilisyystavoitteet otetaan huomioon hankkeessa muun muassa tavoittelemalla BREEAM-laatustandardin excellent-tasoa. BREEAM on brittiläisen BRE:n ylläpitämä energia- ja ympäristöaiheinen sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan sertifioituja rakennuksia on Suomessa noin 270 kappaletta. Järjestelmä asettaa tavoitteita hankkeelle muun muassa jätehuollon, luontoarvojen, energia- ja materiaalitehokkuuden osalta.

Varikon ympärivuorokautinen käyttö mahdollistaa rakennuksen sisäisen energiankierrätyksen. Tämä toteutuu siten, että maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen lauhde- ja hukkalämmöt kierrätetään ja hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä.

Energia- ja materiaalitehokkuutta

Varikon ulkovalaisinvalinnoilla on mahdollista pienentää niiltä vaadittavaa käyttötehoa ja toteuttaa kansitason valaistus jopa puolet normaalia pienemmällä valaisinmäärällä. Tällöin päästään energiatehokkuuden lisäksi materiaalitehokkuuteen, eikä naapurialueillekaan näy liian voimakasta ja häiritsevää valoa varikolta.

Hankkeelle on tehty myös purkukartoitus, jossa purettaville materiaaleille pyritään löytämään paras käyttötarkoitus: tuotteen uudelleenkäyttö kohteella tai sen toimittaminen takaisin raaka-ainekiertoon. Tämän lisäksi kohteen luontoarvot on kartoitettu ennen töiden aloitusta ja luonnon monimuotoisuutta ja ekologista arvoa pyritään varikon alueella lisäämään hankkeelle palkatun ekologin avulla.