Raide-Jokerin varikkorakennus luovutettiin Kaupunkiliikenteelle

Raide-Jokeri on saanut Helsingin Roihupellossa sijaitsevan varikkorakennuksen rakennustyöt valmiiksi. Raide-Jokeri-allianssi luovutti raitiovaunuvarikon Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n haltuun 31.5.2022.

Ilmakuva Raide-Jokerin varikosta.
Lähes hehtaarin kokoinen varikkorakennus koostuu vaunujen säilytys- huolto- ja pesuhalleista.

Varikolla säilytetään ja huolletaan pikaraitiotien vaunut. Varikkorakennuksen säilytyshalliin mahtuvat kaikki pikaraitiolinjalle tilatut 29 vaunua, jotka ovat pituudeltaan 35-metrisiä. Tarvittaessa säilytyshallia voidaan laajentaa pidemmillekin raitiovaunuille. Hehtaarin kokoisessa varikkorakennuksessa sijaitsevat myös asentajien ja kuljettajien sosiaali- ja toimistotilat.

Luovutuksen yhteydessä rakennuksen hoito-, huolto- ja käyttövastuut sekä käyttökustannukset siirtyvät allianssilta tilaajalle.

Varikon piha-alueen työt valmistuvat kesän 2022 aikana.