Kalasatamasta Pasilaan -hanke saa rakentaa raitiotien Vallilanlaaksoon

Korkein hallinto-oikeus on 9.5.2022 antamallaan päätöksellä hylännyt Vallilanlaakson raitiotien asemakaavasta (nro 12531) jätetyt valitukset. Raitiotien rakentamisen salliva asemakaava saa nyt lainvoiman ja suunnittelua voidaan viedä vauhdilla eteenpäin.

Havainnekuva Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta, raitiovaunu pysäkillä.
Havainnekuva Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta.

”Tämä on hankkeen kannalta erittäin merkittävä päätös, ja se mahdollistaa hankkeen etenemisen aikataulussa”, toteaa projektinjohtaja Mikko Asikainen.

Raitiotiestä laaditaan katusuunnitelma ja sitä ympäröivästä puistoalueesta puistosuunnitelma. Katu- ja puistosuunnittelu etenevät rinnakkain, ja suunnitelmia esitellään asukkaille ja muille sidosryhmille samoissa tilaisuuksissa. Molemmat suunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn alustavien aikataulujen mukaan syksyllä. 

Puistosuunnitelmassa esitetään istutusten ja valaistuksen lisäksi raitiotien rinnalle rakennettava pyöräbaana, puistokäytävät sekä Kumpulanpuron kunnostukseen liittyvät toimenpiteet. Katusuunnitelma sisältää pelkän raitiotien ja siihen sisältyvät sillat ja muut taitorakenteet. 

Ensimmäinen alustavien suunnitelmien esittelytilaisuus pidetään 21.6.2022 klo17–18:30 Kaupunkiympäristön toimialatalon auditoriossa osoitteessa Työpajankatu 8. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää hankkeelle kysymyksiä ja antaa suunnitelmia koskevaa palautetta. 

""
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa rakentaminen tapahtuu lohkoittain. Vallilanlaakson osuus on lohko 4. Tällä hetkellä rakentaminen on käynnissä lohkoilla 1, 2A, 3A, 3B ja 5. Lohkolla 4 rakentaminen aloitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2023.