Havainnekuva Rautatientorin metroaseman laituritasosta remontin jälkeen.

Kesän 2024 metron liikennöintikatko

Kesällä 2024 on käynnissä useita metron parannushankkeita, joiden takia metroliikenteeseen tulee katkoja. Rata-alueella tehtäviä töitä ei pystytä tekemään ilman metroliikenteen keskeyttämistä.

Parannamme kesän 2024 aikana Rautatientorin metroaseman paloturvallisuutta, korjaamme Kontulan ja Mellunmäen välissä sijaitsevia Länsimäentien metrosiltoja ja Kontulan metroaseman laiturialuetta. Lisäksi uusimme vaihteet välillä Itäkeskus–Mellunmäki. Näiden parannushankkeiden takia metroliikenteeseen tulee katkoja. Metrokatko alkaa 3.6.

Lue tältä sivulta lisää hankkeista ja töiden etenemisestä.

Metroon kuuluu kokonaisuudessaan lukemattomia järjestelmiä, kiinteistöjä, tekniikkaa, siltoja, rataa ja paljon muuta. Jotta kesän metrokatkojen aikana saamme tehtyä mahdollisimman monta parannusta, keskitämme useita hankkeita toteutettavaksi saman liikennekatkon aikana. Tällä pyrimme vähentämään matkustajille töistä aiheutuvaa haittaa.

Metrojuna seisoo Mellunmäen metroasemalla.

Kesän 2024 metrokatkon ajankohdat

 • Rautatientori 3.6.–1.9. (viikot 23–35)
 • Mellunmäki 3.6.–8.9. (viikot 23–36)
 • Kontula 24.6.-4.8. (viikot 26–31)
 • Myllypuro 8.7.-4.8. (viikot 28–31)

Kesän 2024 metrokatkoon liittyvät hankkeet

Rautatientorin paloturvallisuuden parantaminen

Rautatientorin paloturvallisuutta on välttämätöntä parantaa aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. Hankkeessa parannetaan erityisesti laiturialueen savunpoistoratkaisuja. Myös laiturialueen sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät vaihdetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, määräyksiä ja standardeja. Lisäksi laituritason ja liukuporrasalueen alakattoja, valaistusta ja pintamateriaaleja uusitaan.

Näillä muutoksilla saavutetaan turvallinen, viihtyisä, energiatehokkaampi ja matkustajia paremmin palveleva metroasema.

Paloturvallisuuden parantamistoimenpiteitä toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2024-2025 aikana. Töitä jatketaan tulevina vuosina alueella toteutettavien muiden hankkeiden yhteydessä.

Rautatientorin metroasema.

Viikko 29, 15.7. ->

 • Louhinta jatkuu.
 • Savuotsan teräselementtien asennus valmistuu ja verhoilu alkaa.
 • Raiteiden savusulkuovien betonipielien muotitusta ja valuja.
 • Liukuportaikossa sähköasennuksia.
 • LVIS-työt koko asemalla.
 • Savusulun oviasennusta ja varustelua.
 • Alakattotyöt kompassitasolla ja liukuportaikossa.
 • Valaisinasennukset laiturialueella.


Viikko 30, 22.7. ->

 • Savusulkuovien betonipielien muotitukset ja valut jatkuvat.
 • Savuotsan verhoilu jatkuu.
 • LVIS-työt koko asemalla.
 • Alakattotyöt kompassitasolla ja liukuportaikossa.
 • Valaisinasennukset laiturialueella.

Kontulan metroaseman laituritason perusparannus

Kontulan metroasema.

Mellunmäen haaran metroliikenteen katkon aikana Kontulan metroasemalle tehdään perusparannus. Metro ajaa katkon jälkeen tarpeen mukaan projektin toteutusvaiheessa myös yhdellä raiteella, jolloin vain laiturialueen toinen puoli on käytössä. Hanke jatkuu vuoteen 2025.

Metroaseman toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan uusimalla läntinen sisäänkäynti ja aseman pintarakenteita. Talotekniikkaa ja valaistusta saneerataan, jolloin energiatehokkuus ja valoteho paranevat.

Lintujen pääseminen asematiloihin pyritään estämään kattoratkaisuilla, jolloin aseman siisteys ja matkustajatyytyväisyys paranevat. Opasteet uusitaan ja näköesteisten erityisvaatimukset huomioidaan toteutuksessa entistä paremmin.

Laiturialueen saneeraus pyritään tekemään kesän 2024 liikennöintikatkon aikana siten, että laiturin keskiosa saadaan toimintakuntoon, jotta metro- ja matkustajaliikenne voi jatkua normaalisti katkon jälkeen.

Viikko 29, 15.7. ->
Kivityöt jatkuvat ja läntisen lippuhallin purkutyöt valmistuvat.

Länsimäentien siltojen ja Alakiven ja Mustanpuronpolun alikulkukäytävien korjaus

Mellunmäen metroaseman vieressä Länsimäen silloilla sekä Alakiven ja Mustanpuronpolun alikulkukäytävillä korjataan normaalista kulumisesta aiheutuneet vauriot.

Korjaustyöt jatkavat siltojen ja alikulkukäytävien elinkaarta, millä vältetään kalliimmat korjauskustannukset tulevaisuudessa. Länsimäen siltojen korjaushanke alkaa huhtikuussa 2024 ja jatkuu arviolta marras-joulukuulle 2024, alikulkukäytävien toukokuusta elo-syyskuuhun 2024.

Metrojuna Länsimäentien sillalla, sillan alla työmaarakenteita.

Viikko 29, 15.7. ->
Koko sillan alueella tehdään kannen puhdistamista ja paikkausta sekä kannen vesieristystä sääsuojan alla. Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä ja Mellunmäen asemat väliaikaiset pysäkit 11 ja 12 siirretty Mellunmäenraition varteen. Seuraa opasteita asemalla.

Viikko 30, 22.7. ->
Koko sillan alueella tehdään kannen paikkausta sekä vesieristystä sääsuojan alla. Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä ja Mellunmäen asemat väliaikaiset pysäkit 11 ja 12 siirretty Mellunmäenraition varteen. Seuraa opasteita asemalla.

Vaihteiden uusiminen välillä Itäkeskus – Mellunmäki

Myllypuron ja Kontulan välillä Kurkimäen vaihdealueella, Myllypuron ja Itäkeskuksen välillä Mustapuron vaihdealueella ja Länsimäen sillan uusimisen yhteydessä uusitaan metroradan vaihteita. Työt on sidottu muuhun itäisen metrohaaran liikennekatoon ja tehdään Länsimäensillan korjaustyön kanssa samaan aikaan.

Vaihteet ovat elinkaarensa päässä, ja ne on vaihdettava uusiin. Sillä varmistetaan, että vaihdehäiriöitä ei tule, jolloin liikenne on entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa. 

Itäinen metrokatko hyödynnetään toteuttamalla myös muita kunnossapitotöitä.. Työ on tehokasta, koska normaalin yötyön sijaan pystytään työskentelemään vuorokauden ympäri.

Viikko 29, 15.7. ->
Rata on paikoillaan, viimeisteleviä töitä tehdään.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Katkon vaikutukset asemilla kulkemiseen

Liikennemuutokset ja korvaava liikenne

Metron kesän 2024 parannushankkeista vastaavat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos. Poikkeusliikenteen järjestämisestä ja liikennemuutosten tiedottamisesta vastaa HSL.