Havainnekuva Ruskeasuon varikosta.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikko

Ruskeasuon varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella.

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta ylhäältä päin päivällä.

Varikon rakennustyöt käynnissä

Ruskeasuolla aloitettiin rakentamaan Suomen ensimmäistä yhdistettyä raitiovaunu-bussivarikkoa talvella 2021. Bussit sijoittuvat suunnitelmassa raitiovaunuvarikon katolle.

Ruskeasuon varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella.

Varikko edistää Helsingin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon. Varikon suunniteltu kapasiteetti on 100 pitkää, 28-35 metristä raitiovaunua. Rakennustyöt kestävät alkuvuoteen 2024.

Yleisinfo

 • Sijainti:
  • nykyisen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n omistaman bussivarikko.
 • Toiminnat:
  • raitiovaunujen säilytys ja kunnossapito,
  • bussien säilytys,
  • kunnossapito ja korjaus,
  • liikuntatilat.
 • Kapasiteetti:
  • 100 raitiovaunua: 30 kpl 35-metrisiä ja 70 kpl 28-metrisiä.
  • 6 vuorokausihuoltopaikkaa, 8 korjauspaikkaa ja sorviraide.
  • 220 kpl 14-metrisiä linja-autoja,
  • 2 bussien vuorokausihuoltopaikkaa ja 28 korjauspaikkaa.
 • Liikennöinti:
  • Helsingin länsiosien raitiolinjat mukaan lukien Vihdintien pikaratikka.
  • Koskelan kehittämisen aikana ainoa päävarikko.
  • HSL-alueen bussiliikenne.

Rakennustyön etapit

 • Maanrakennus talvi 2021 – alkukevät 2022 – valmis
 • Perustukset ja runko eli betonirakenteet kevät 2022 – kevät 2023
 • Ratarakenteet syksy 2022 – syksy 2023
 • Sisävalmistus ja talotekniikka syksy 2023 – syksy 2023
 • Viimeistelyvaihe, testaukset ja tarkastukset kesä 2023 – alkuvuosi 2024
Havainnekuva Ruskeasuon varikosta yöllä.

Urakoitsija

Ruskeasuon varikon pääurakoitsijana toimii Skanska. Työmaan päivystysnumero p. 050 596 2778

Tilaa uutiskirje

Hankkeen uutiskirjeen tilaus ja yhteydenotot: ruskeasuonvarikko @ skanska.fi

Näin työt edistyvät Ruskeasuolla

Kuukauden viherjutut

Kuukauden viherjutun tarkoituksena on tuoda esille vihernäkökulmia, joita hankkeella on mietitty ja toteutettu.  Tämän lisäksi nostamme ympäristötietoisuutta omien valintojemme osalta ja autamme näkemään pientenkin valintojen vaikutukset työmaan kokonaisuudessa.

Hankkeen viherjutut koostaa ympäristövastaava Lotta Kamunen (Skanska). 

Syyskuun viherjuttu

Hiilijalanjäkilaskennat ovat tulossa pakollisiksi lähivuosina. Vielä tätä ei siis vaadita, mutta Ruskeasuon varikolle on päätetty tehdä ympäristöministeriön menetelmän mukainen hiilijalanjälkilaskenta hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Kahden laskennan tarkoituksena on saada selville millä ratkaisuilla hanke on saanut pienennettyä hiilijalanjälkeään ja kuinka paljon.

Tätä tietoa hyödynnetään muun muassa tulevissa hankkeissa.

Lue myös aiemmat jutut:

Ruskeasuon varikkohanke on osa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varautua kantakaupungin raitioliikenteen kaluston kasvuun sekä uusien pikaraitovaunujen tarpeisiin.