Ilmakuva Raide-Jokerin varikosta.

Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko

Raide-Jokerin liikennettä varten nousi oma varikko Roihupeltoon.

Pikaratikka tulossa Roihupellon varikon ovista.

Varikko valmistui kesällä 2022

Raide-Jokerin raitiovaunuvarikolla Roihupellossa rakennettiin sulassa sovussa ratainfraa sekä lähes hehtaarin kokoista varikkorakennusta, joka koostuu raitiovaunujen huolto- ja säilytyshalleista.

Raitiovaunuvarikon rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2019 ja rakennustyöt valmistuivat kesällä 2022. Rakennusvaiheen jälkeen tehdään käyttöönottotestauksia vuoden 2022 loppupuolelle asti. Varikko on nyt valmistuttuaan valmis ottamaan vastaan pikaraitiolinjalle liikennöimään tulevat uudet Artic XL -raitiovaunut.

Varikon rakentamisen tieltä tontilta purettiin kaksi rakennusta: vanha bussien huoltorakennus ja bussien säilytyshalli. Ennen purkutöitä Raide-Jokeri-allianssi rakensi liittyvänä hankkeena HKL:lle uuden bussivarikon Roihupeltoon. Raitiovaunuvarikkoa rakennetaan vanhan bussivarikon paikalle.

Varikon tontille raidetta tuli yhteensä noin neljä kilometriä, josta rakennuksen sisälle 1,7 kilometriä ja ulkopuolelle 2,3 kilometriä. Vaihteita varikolle tuli 24 kappaletta. Vaihteet ovat kuin risteyksiä, joissa raitiovaunu pääsee raiteelta toiselle.

Ympäristönäkökulmat huomioon

Ympäristönäkökulmat on otettu laajasti huomioon sekä Raide-Jokerin että Roihupellon varikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Varikon pihalle toteutettiin rakentamisen yhteydessä hulevesien viivytysallas, joka viivyttää hulevesiä varikon tontilla ennen niiden poisjohtamista. Hulevesien viivytyksellä tasataan tulvahuippuja ja parannetaan Mustapuroon päätyvien hulevesien laatua.

Luonnon monimuotoisuutta on tuettu myös siirtoistuttamalla erittäin uhanalaista kasvia, idänmasmaloa varikkoalueelle. Idänmasmalo on hernekasvi, joka on levinnyt Suomeen jääkauden jälkeen ja jonka yksi harvoista tunnetuista kasvupaikoista on sijainnut varikon lähellä Myllypurossa. Masmaloilla elää joitakin harvinaisia hyönteislajeja, kuten uhanalainen pikkusinisiipi. Kun kasvi leviää ja runsastuu, hyönteiset voivat hyödyntää kasvia, mikä voi lisätä sitä kautta uhanalaisten perhosten ja muiden hyönteisten populaatioita.

Idänmasmalon taimi.

Yleisinfo

 • Sijainti:
  • Roihupellon teollisuusalue.
 • Toiminnat:
  • raitiovaunujen säilytys ja kevyet korjaustyöt.
 • Liikennöinti:
  • Raide-Jokeri-linja
 • Kapasiteetti:
  • 30 kpl 35-metrisiä pikaraitiotievaunuja,
  • 2 päivittäishuoltopaikkaa,
  • 3 huoltopaikkaa,
  • sorviraide ja
  • vaunun ulkopesupaikka.