Havainnekuva Kalasatamasta-Pasilaan hankkeesta, raitiovaunu pysäkillä.

Hankekuulumisia

Ainutlaatuista osaamistamme tarvitaan useissa suurissa pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeissa.

Raide-Jokerista tuli pikaratikka 15

Rata ja rakentajia lumisateessa.

Raide-Jokeri-hanke on valmistunut ja pikaratikka 15 aloittanut liikennöinnin lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenne Oy liikennöi tätä pääkaupunkiseudun ensimmäistä pikaratikkaa ja pitää radan kunnossa. Myös pikaratikkakalusto on meidän omistamaamme.

Raide-Jokeri-hankkeen oppeja tullaan hyödyntämään tulevissa pikaratikkahankkeissa.

Helsingin ja Espoon ensimmäisen pikaratikan linjanumero on 15

Pyrkimyksenä on ollut löytää linjalle tunnus, joka olisi ymmärrettävä, kuvaisi mahdollisimman selkeästi sen tarjoamaa palvelua ja toisi esille linjan roolin osana seudun liikenneverkkoa. Uudesta linjasta on puhuttu rakennushankkeen nimen mukaisesti Raide-Jokerina, mutta se ei sovi linjan viralliseksi tunnukseksi. Linjanumerosta päätti HSL. 

Ensimmäisen pikaratikkalinjan numerossa 15 luku 5 kuvaa linjan poikittaista luonnetta. Bussiliikenteessä numerolla 5 alkavat linjatunnukset viittaavat poikittaiseen liikenteeseen, jota myös nykyinen runkobussilinja 550 edustaa. Uusi pikaratikkalinja ei kuitenkaan saanut numeroa 550, koska se viittaa niin vahvasti bussiliikenteeseen. 

Kruunusillat edistyy aikataulussa

Kruunusillat-hankkeessa työt ovat käynnissä Korkeasaarta lukuun ottamatta koko reitillä. Me vastaamme hankkeessa raitiotieradan rakentamisesta. 

Finkensillalla on käynnissä raitiotien kiskoasennukset. Melkein puolet tälle vuodelle suunnitelluista ratametreistä on jo asemoitu, mutta vielä valamatta. Työsillan purkutyöt on aloitettu, ja Finkensillan ali kulkeva väylä avataan vielä syksyn aikana. 

Ilmakuva Kruunuvuorensillan työmaasta alukeväästä 2022, jolloin oli vielä jäätä.

Hakaniemenrannassa aloitettiin keväällä kiskoasennukset, jotka jatkuvat syksyllä muiden töiden edistyttyä riittävästi. Tänä vuonna rataa saadaan tehtyä Hakaniemeen 250-300 metriä. Tarkka metrimäärä riippuu monesta asiasta, sillä rataa rakennetaan vielä tässä vaiheessa täysin muiden työvaiheiden ja niiden vaatimien liikennejärjestelyjen ehdoilla.

Laajasalontiellä aloitettiin työt heinäkuun alussa. Ratapohjaa ja putkituksia on tehty sekä neljäsosa reilusta 40 yhteiskäyttöpylväsperustuksista.

Elo-syyskuun vaihteessa kauppakeskuksen edustalle tulee erikoiskuljetuksena vaihde yhtenä pakettina asennettavaksi.

Koirasaarentien keskiosalla välillä Saaristolaivastonkatu-Haakoninlahdenkatu radan rakentaminen eteni kesän kuluessa suunnitelman mukaisesti, ja kohta sinne tehdään myös pysäkki.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa uusitaan vanhaa ja rakennetaan uutta

TYömaa Kalasatamassa.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa toimimme allianssina toteutettavan hankkeen tilaajana. Työt ovat edenneet vauhdilla kesän aikana. Pasilassa on uusittu vanhaa raitiotietä ja rakennettu uutta. Syksyllä pääsemme Kaupunkiliikenteellä taas liikennöimään ratikkalinjoja Itä-Pasilassa, kun rakentamisen aiheuttamat poikkeusreitit päättyvät. Kokonaisuudessaan raitiotiejärjestelmä Pasilassa valmistuu loppuvuoden aikana.

Kesän aikana uusia kiskoja on asennettu koko hankealueella. Vallilanlaaksossa kiskojen lisäksi puistoon on rakentumassa pyöräilyn baanareitti. Lähes valmista töiden osalta on Kalasatamassa, jossa asennetaan jo ajolankoja. Hermannin rantatien pohjoispäässä paahderata jo vihertää. Ratikkalinjan varrelle on istutettu jo uusia puita ja kasveja. Vihertyöt jatkuvat vielä pitkälle ensi vuoteen.

Ensimmäistä kertaa Suomessa ratikkakiskot risteävät eri tasossa, kun rata jatkuu Hermannin rantatieltä kohti Vallilanlaaksoa Hämeentien sillan ali. Tavoitteena on, että raitioliikenne alkaa Kalasataman ja Pasilan välillä vuonna 2024.

 

Vantaan ratikka

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 22. toukokuuta 19 kilometriä pitkän pikaraitiotien ja Vaaralan raitovaunuvarikon rakentamisesta. Myös Helsingin osalta päätöksenteko etenee: Kaupunkiympäristön lautakunta esitti tässä kuussa Helsingin kaupunginhallitukselle Vantaan ratikan hyväksymistä Helsingin osuuden osalta ja ohjeellisena noudatettavaksi.

Kaupunkiliikenteellä on tärkeä rooli hankkeessa, sillä tulemme rakentamaan Helsingin puolella puoli kilometriä rataa Mellunmäen metroasemalta Vantaan rajalle. Vantaa on kiinnostunut saamaan meiltä raitiotieosaamista laajemminkin. sillä niin ratapuolen kuin varikkosuunnittelunkin osaajana tuomme hankkeeseen monia synergiaetuja. 

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikka, taustalla kerrostaloja.

Esimerkiksi Vantaan ratikan vaunukalustohankinta toteutetaan osana Kaupunkiliikenteen pikaratikkahankintaa, jossa tilataan vaunuja myös Länsi-Helsingin ja Viikin-Malmin -raitioteiden tarpeisiin.

Tällä hetkellä hankkeessa jatkuu suunnitteluvaihe. Kun valtion päätös MAL-tuesta selviää, päästään rakentamaan hankkeelle allianssimallia.  

Tavoitteena on, että Vantaan raitioliikenteen rakentaminen alkaa vuonna 2024 ja liikennöinti vuonna 2029. 

Vantaan ratikka tulee täydentämään pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostoa risteytyessään Tikkurilan juna-asemalla, Mellunmäen metroasemalla ja tulevaisuudessa myös suunnitteilla olevan Viikin-Malmin pikaraitiotien kanssa.

Länsi-Helsingin raitiotiet

Länsi-Helsingin raitiotiet -hankkeessa työstetään parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka tähtää hankkeen läpiviennin organisointiin ja suunnitteluun. Hankesuunnitelmassa tunnistetaan rajat, jotka mahdollistavat onnistuneen toteutuksen. Suunnitelma valmistunee loka-marraskuun vaihteessa, minkä jälkeen se tullaan käsittelemään loppuvuoden aikana Kaupunkiliikenteen hallituksessa.

Länsi-Helsingin raitiotie tulee antamaan lähtökohdat uudelle kaupunkibulevardille ja raideliikenteeseen perustuvalle joukkoliikenteelle läntisessä Helsingissä. Suunnitelma sisältää Huopalahdentien ja Vihdintien kaupunkibulevardin ja pikaraitiotien uuden rataosuuden sekä läntisen kantakaupungin uudet raitiotieosuudet Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla ja Nordenskiöldinkadulla. Uusien rataosuuksien yhteispituus on noin 8 kilometriä.

Varikot

Kaupunkiliikenteen uusista varikoista ensimmäisenä valmistui Roihupellon pikaraitiovaunuvarikko kesällä 2022. Varikko rakennettiin pikaraitiovaunu Artic X54 -vaunujen säilytykseen ja niiden kevyisiin korjaustöihin.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikosta tulee toinen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2024. Varikolle tulee säilytystilaa noin sadalle raitiovaunulle, ja varikon katolle rakentuvalle kannelle mahtuu 220 bussia. Lisäksi varikolla tehdään vuorokausihuoltoja ja korjauksia.

Uusittava Koskelan varikko on Helsingin toinen päävarikko. Kesäkuussa 2023 Koskelan varikkohankkeeseen valittiin Kaupunkiliikenteen allianssikumppaniksi ryhmittymä, jossa pääurakoitsijana on Skanska Oy. Hankkeen kehitysvaihe on aloitettu elokuussa.

Uuden varikon rakentaminen alkaa kesällä 2024, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät Ruskeasuolle.

Ratakorjaamo on raitioteiden rakentamista ja kunnossapitoa palveleva konepaja, jonka toiminta sijaitsee nykyisin Koskelan varikon alueella. Koskelan uudistuessa ratakorjaamon toiminta ei mahdu muun varikon yhteyteen, joten sille rakennetaan uudet tilat Kivikkoon. Ratakorjaamohanke on hankintavaiheessa.

Vantaan ratikkaa palveleva Vaaralan varikko on suunniteltu rakennettavaksi Itä-Vantaalle. Vaaralan varikon hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa osaksi Vantaan ratikan päätöksentekoaineistoa. Keväällä Vantaan kaupunki päätti raitiotien toteutuksesta, joten myös varikon toteuttamista voidaan edistää, ensin suunnitelmien tarkentamisella.