Havainnekuva Kalasatamasta-Pasilaan hankkeesta, raitiovaunu pysäkillä.

Hankekuulumisia kevät 2022

Ainutlaatuista osaamistamme tarvitaan useissa suurissa pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeissa.

Raide-Jokeri

Rata ja rakentajia lumisateessa.

Maalis–huhtikuun vaihteessa Raide-Jokerin rakennustöiden valmiusaste oli hieman yli 85 prosenttia. Huhtikuussa rakentamisen tahti on kiihtynyt pikkuhiljaa, ja raiteiden rakentaminen on päästy jo aloittamaan esimerkiksi Patterimäen puistossa, Haagan liikenneympyrässä sekä Maaherrantiellä.

Espoossa kaikki kiskot on nyt virallisesti saatu maahan kiinni, kun Keilaniemen pääteasemalla tehtiin viimeinen ratalaatan valu viikolla 15. Myös varikolla työt etenevät, huhtikuussa rakennuksessa viimeistellään sisätiloja ja tehdään erilaisia järjestelmien testauksia. Ajojohdintöitä, kuten langanvetoja, tehdään huhtikuun aikana Leppävaarassa.

Kruunusillat edistyy aikataulussa

Ilmakuva Kruunuvuorensillan työmaasta alukeväästä 2022, jolloin oli vielä jäätä.

Kruunusillat-työt ovat edenneet talven aikana suunnitellusti. Kaupunkialueella valtaosan ajasta on vienyt erilaiset johtosiirrot. Kaupunkilaiselle näkyvimmät työmaat ovat Siltavuorensalmen molemmin puolin Hakaniemessä ja Kruununhaassa.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on hyvässä vauhdissa: sillan perustusten paalutukset ovat käynnissä Siltavuorensalmen molemmin puolin. Hakaniemen puolella on lisäksi tehty meritäyttöjä.

Sörnäisten rantatien ylittävän kävelysillan, Näkinsillan, rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. Sillan tukeen rakennetaan myös jätevesipumppaamo, ja sitä varten joudutaan ensin kaivamaan iso kaivanto, josta ajetaan pois noin 800 kuorma-autollista maata.

Siltavuorensalmen toisella puolella porapaaluista rakennettavan rantamuurin työt jatkuvat. Lisäksi alueella valmistellaan jo seuraavaa, isompaa liikennejärjestelyä, joka otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella. Tällöin kaikki moottoriajoneuvoliikenne siirtyy rannasta lähemmäksi Pohjoisrannan rakennuksia, jotta rantaan saadaan tilaa sillan- ja kadunrakennustöille.

Merellä jäätalvi muutti työsuunnitelmia

Raitiotien kahden suurimman sillan, Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävän Kruunuvuorensillan, sekä Kalasataman ja Korkeasaaren väliin rakennettavan Finkensillan, rakentaminen aloitettiin lokakuussa työsiltojen teolla. Maaliskuuhun mennessä työsiltoja oli rakennettu yli kilometrin matkalta.

Työsillat ovat sillanrakentamisessa välivaihe, joiden avulla rakennetaan varsinaiset sillat. Kolmelta työsillalta käsin on asennettu kasuuneita eli sillan välitukien betonivaluja varten tehtäviä muotteja ja tehty paalutuksia.

Finkensillan osalta paalutukset on saatu jo valmiiksi ja käynnissä ovat maalla olevien sillan tukien työt. Myös Kruunuvuorensillalla on paalutukset aloitettu, mutta niihin tulee lintujen pesimäkauden johdosta kolmen kuukauden mittainen tauko 1.4. alkaen.

Luontoa kunnioitetaan myös urakan maa- ja vesirakentamistöissä. Meritäyttöjä ja merenpohjan ruoppauksia jatketaan vasta lokakuussa. Kova jäätalvi muutti työsuunnitelmia siten, että proomuilla suunnitellut kuljetukset jouduttiin tekemään kumipyörin.

Rakentaminen aloitettiin myös Kruunuvuorenrannassa Haakoninlahdella huhtikuun alussa. Sinne tehdään kuluvan vuoden aikana raitiotien vaativat maanalaiset työt ja pysäkit sekä asennetaan ensimmäiset kiskot – vaikka ratikka kulkeekin vasta 2027.

Kalasatamasta Pasilaan

TYömaa Kalasatamassa.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa rakentaminen on käynnissä Nihdissä, Hermannin rantatiellä ja Pasilassa. Toukokuussa työt laajenevat Kalasatamaan Leonkadulle ja Junonkadulle. Nihdissä tehdään pohjarakentamista ja rantamuureja, Hermannin rantatiellä muun muassa paalutetaan ja pontitetaan sekä Pasilassa uusitaan ja siirretään kunnallistekniikkaa.

Puita on kaadettu ja siirretty sekä Pasilassa että Hermannin rantatiellä. Hermannin rantatien liikennejärjestelyt muuttuvat 17.5., kun moottoriajoneuvoliikenne siirtyy Kyläsaarenkadulle, joka muuttuu kaksisuuntaiseksi.

Varikot

Kaupunkiliikenteen uusista varikoista ensimmäisenä valmistuu Raide-Jokerin varikko, jonka on tarkoitus palvella Raide-Jokerin linjan kalustoa. Varikon vastaanotto on tämän vuoden kesällä ja tämän jälkeen alkaa varikon käyttöönottovaihe ja tulevan kaluston testaus varikolla.

Edellinen Kaupunkiliikenteen käyttöönotettu varikko on Koskelan varikko 60-luvulla. Paljon on siis uutta opeteltavaa ja sovittavaa tämän varikon osalta. Tämän hetken näkemyksen mukaan varikon kustannukset ovat pysyneet budjetissa, eikä varikon osalta lisämäärärahalle ole tarvetta. Kokonaiskustannukset varikon osalta tulevat olemaan noin 69,4 milj. euroa.

Vantaan ratikka

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikka, taustalla kerrostaloja.

Vantaan ratikka -hanke sai valtuustolta suunnittelupäätöksen vuonna 2019, ja suunnitteluvaihe on jo yli puolessa välissä. Käynnissä on katu- ja alustava rakennussuunnittelu, katujen asemakaavoitus sekä ratikan varren kaavarunko maankäytön kehitystä määrittelemään.

Suunnittelua ei tehdä allianssina, vaan kolmessa erikseen kilpailutetussa maantieteellisessä osassa. Lisäksi koko linjalla on käynnissä toimeksiannot esimerkiksi ratasähkön ja teknisten järjestelmien suunnittelusta. Suunnitteluvaiheen jälkeen investointipäätöstä haetaan vuonna 2023.