Havainnekuva Kalasatamasta-Pasilaan hankkeesta, raitiovaunu pysäkillä.

Hankekuulumisia kevät 2023

Ainutlaatuista osaamistamme tarvitaan useissa suurissa pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeissa.

Raide-Jokeri

Rata ja rakentajia lumisateessa.

Raide-Jokeri-hanke on edennyt loppusuoralle, ja kevään 2023 aikana pikaraitiotiellä suoritetaan koeliikenteen viimeiset ajot. Tekninen koeliikenne on jaettu kuuteen eri pituiseen alueeseen, jotka toteutetaan idästä kohti länttä. Huhtikuussa koejoissa edetään jo viimeiselle koeajoalueelle, ja loppukeväästä ajetaan koko linjan mitalta muun muassa erilaisten kuormitustestien merkeissä. Lisäksi maalis-huhtikuussa koeajojen keskittyessä linjan itäpäähän, muulla osuudella tehdään kallion porausta raitiovaununkuljettajan näkemäalueen parantamiseksi.

Tavoitteena on saada koko reitin järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä. Tämän jälkeen hanke luovuttaa kaikki jäljellä olevat tekniset järjestelmät tilaajalle, eli Helsingin ja Espoon kaupungeille. Liikennöinnin aloitus suunnitellaan yhdessä HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Kruunusillat edistyy aikataulussa

Ilmakuva Kruunuvuorensillan työmaasta alukeväästä 2022, jolloin oli vielä jäätä.

Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt ovat tulevana kesällä sekä kiivaimmillaan että alueellisesti laajimmillaan.

Työt Hakaniemen alueella

Tällä hetkellä Hakaniemen alueen vesihuoltotöistämme on jo valmiina lähes puolet, ja uusien katu- ja siltarakenteiden alle tulevista paalulaatoista noin 80 %. Kokonaisuutena kaikista Hakaniemen alueen katu- ja kunnallisteknisistä töistämme sekä siltatöistämme on valmiina reilu kolmannes.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kohteita: uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän korvalla. Lisäksi Hakaniemenkadun ja Miina Sillanpään katuremontit valmistuvat.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt siten, että alkuvuoden aikana olemme asentaneet sillan teräsrunkoa, ja työmme jatkuvat sillan kannen rakentamisella. Silta valmistuu vuonna 2024, ja sen jälkeen puramme vanhan sillan.

Ensimmäiset kiskoasennukset Hakaniemessä alkavat loppukeväästä. Vuoden 2023 aikana tarkoituksenamme on asentaa kiskoja noin 300 metriä, jolloin ratatöistämme ja siihen liittyvästä tekniikasta on tehty noin kolmannes.

Työt raitiotiesilloilla

Merihaansillan rakentaminen on käynnissä sekä Hakaniemen että Kalasataman Nihdin puolella.

Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan kannen valamme alkukeväällä, minkä jälkeen jännitämme sillan.

Valumuotin purkamisen jälkeen asennamme sillan kaiteet ja sillan alle huomattavan määrän varausputkia sekä viimeistelemme sillan betonipinnat.

Korkeasaaressa teemme kesän aikana louhetäyttöjä maalla, rakennamme vesihuoltoa (hulevesilinjat, vesijohdot ja jätevesiviemärit) sekä teemme tukimuurien yläosien paikallavaluja.

Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan viimeisen lanseerauksen eli tunkkauksen Laajasalon puolelta teemme huhtikuun alussa, jonka jälkeen lanseerauksia tehdään Korkeasaaren puolelta.

Kevään lopulla alkavat kannen valut. Valamme sillan lohkoissa, ja valutyöt kestävät pitkään.

Olemme jo valaneet Kruunuvuorensillan Laajasalon puoleiset välituet. Sillan kaikki välituet ovat valmiina kesällä. Merinostureilla tehtävät suurlohkojen asennukset teemme loppukesällä.

Työt Laajasalossa

Laajasalossa rakentaminen etenee koko Koirasaarentiellä ja lähikaduilla. Parhaillaan käynnissä ovat kunnallistekniset työt ja yhteiskäyttöpylväiden, eli valaisin- ja ajolankapylväiden, perustusten asennus.

Myöhemmin tänä vuonna Kruunusillat-työt laajenevat myös Laajasalontielle.

Viime vuonna asensimme Haakoninlahteen Laajasalon ensimmäiset raitiotiekiskot. Kesällä uutta rataa nähdään myös Koirasaarentiellä.

Yhä näyttää siltä, että raitiotien matkustajaliikenne voisi alkaa luvatusti vuoden 2027 aikana.

Kalasatamasta Pasilaan

TYömaa Kalasatamassa.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa työt ovat käynnissä koko hankealueella aina Nihdistä Pasilaan asti.

Nihti

Nihdissä on tehty paljon esirakentamista, ja kevään aikana päästään aloittamaan kiskoasennukset. Nihtiin valmistui hankkeen rakentamana sähkönsyöttöasema. Toista sähkönsyöttöasemaa rakennetaan vielä Pasilassa Radanrakentajantiellä.

Sompasaari

Sompasaaressa Aallonhalkojalla aloitettiin maaliskuussa raitiotierakentaminen. Kalasatamassa Leonkadulla ja Junonkadulla kiskoasennukset saatiin jo viime vuonna valmiiksi. Junonkadulle rakennetaan vielä ratikkapysäkki kesän aikana. Hermannin rantatiellä kauppakeskus Redin edustalla asennetaan parhaillaan ratikkakiskoja.

Hermannin rantatie

Hermannin rantatien rakentaminen on suuri ponnistus, sillä katu ja sen kunnallistekniikka perustetaan lähes kokonaan paalulaatoille Vanhalta talvitieltä Hämeentien sillalle asti. Pohjamaa on monin paikoin vanhaa merenpohjaa, täyttöaluetta ja savea, joten tarve raskaille pohjanvahvistustoimenpiteille on suuri.

Työt ovat edenneet aikataulussa, ja nyt keväällä päästään aloittamaan tälläkin osuudella kiskojen asentaminen sekä päällysrakennetyöt, joihin lukeutuvat asfaltointi, kiviasennukset ja vihertyöt. Tavoitteena on saada kiskoasennukset Hermannin rantatiellä pääosin valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Sörnäistentunneli

Hanke rakentaa samalla Sörnäistentunnelin pohjoiset suuaukkorakenteet, joihin liittyvät räjäytykset ja louhinnat valmistuivat maaliskuun lopussa. Kun suuaukon rakenteet saadaan valmiiksi, ne haudataan Hermannin rantatien alle. Tunnelin pohjoinen suuaukko rakennetaan nyt, kun koko katu on muutenkin auki ja jotta raitioliikenteeseen ei tule myöhemmin niin pitkää katkoa.

Vallilanlaakso

Vallilanlaaksossa työt päästiin aloittamaan viime vuoden lopussa. Työt ovatkin lähteneet vauhdikkaasti käyntiin muun muassa maanrakennustöillä, paalutuksilla ja louhinnoilla. Vallilanlaakso valmistuu hankealueesta viimeisenä, syksyllä 2024, koska töiden aloitus viivästyi kaavavalituksen vuoksi.

Pasila

Pasilassa työt ovat edenneet hyvin ja raitiotiejärjestelmä valmistuukin tämän vuoden aikana. Suurimmat kevään ja kesän työt ovat Mäkelänkadun ja Radanrakentajantien risteysalueella, jossa tehdään raiteistomuutostöitä ja johtosiirtoja.

Raitioliikenteen on tarkoitus alkaa Kalasataman ja Pasilan välillä elokuussa 2024.

Varikot

Kaupunkiliikenteen uusista varikoista ensimmäisenä valmistuu Raide-Jokerin varikko, jonka on tarkoitus palvella Raide-Jokerin linjan kalustoa. Varikon vastaanotto on tämän vuoden kesällä ja tämän jälkeen alkaa varikon käyttöönottovaihe ja tulevan kaluston testaus varikolla.

Edellinen Kaupunkiliikenteen käyttöönotettu varikko on Koskelan varikko 60-luvulla. Paljon on siis uutta opeteltavaa ja sovittavaa tämän varikon osalta. Tämän hetken näkemyksen mukaan varikon kustannukset ovat pysyneet budjetissa, eikä varikon osalta lisämäärärahalle ole tarvetta. Kokonaiskustannukset varikon osalta tulevat olemaan noin 69,4 milj. euroa.

Vantaan ratikka

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikka, taustalla kerrostaloja.

Vantaan ratikka -hanke sai valtuustolta suunnittelupäätöksen vuonna 2019, ja suunnitteluvaihe on jo yli puolessa välissä. Käynnissä on katu- ja alustava rakennussuunnittelu, katujen asemakaavoitus sekä ratikan varren kaavarunko maankäytön kehitystä määrittelemään.

Suunnittelua ei tehdä allianssina, vaan kolmessa erikseen kilpailutetussa maantieteellisessä osassa. Lisäksi koko linjalla on käynnissä toimeksiannot esimerkiksi ratasähkön ja teknisten järjestelmien suunnittelusta. Suunnitteluvaiheen jälkeen investointipäätöstä haetaan vuonna 2023.