Metrojuna Matinkylän asemalla.

Esiintyminen ja kuvaaminen

Suunnitteletko kuvaamista raitiovaunuissa, metrojunissa, metroasemilla tai Suomenlinnan lautalla? Otathan meihin yhteyttä.

Kuvaaminen raitiovaunuissa, metrojunissa, metroasemilla ja Suomenlinnan lautalla

Raitiovaunuissa, metrojunissa, metroasemilla ja Suomenlinnan lautalla kuvaamiseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta toivomme yhteydenottoa, jotta voimme antaa turvallisuuteen ja kuvaamiseen liittyviä lisäohjeita ja informoida henkilökuntaamme kuvauksesta.

Kuvaajia/kuvausryhmiä pyydetään työskentelemään siten, että matkustajien matkanteko häiriintyisi mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi kuvausryhmä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä. Lisäksi suosittelemme, että kuvaukset ajoitettaisiin ruuhka-ajan (arkisin klo 7–9 ja 15–17) ulkopuolelle.

Jokaisella kuvausryhmän jäsenellä tulee olla voimassa oleva joukkoliikenteen matkalippu, kun kuvaaminen tapahtuu liikennevälineessä tai metroasemalla maksualueella.

Kuvaaminen raitiovaunussa, metrossa tai metroasemilla

Sähköpostitse: tiedustelu@kaupunkiliikenne.fi. Asian käsittelyä nopeuttaa, mikäli täytät esitietolomakkeen.

Kuvaaminen Suomenlinnan lautalla

Sähköpostitse slloytoimisto@hel.fi tai puhelimitse 09 3102 1000.

Kuvaukset varikolla ja metroasemilla aukioloaikojen ulkopuolella

Kuvaukset, jotka vaativat henkilökuntamme läsnäoloa tai muuten resurssiemme käyttöä, ovat maksullisia. Tällaisia ovat esimerkiksi varikoilla tehtävät kuvaukset (elokuvat, tv-sarjat, mainokset ja erilaiset videot) tai kuvaaminen metroasemalla yöaikaan. Arvioimme, onko kuvaus mahdollista järjestää.

Metrovarikolla kuvaaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Huom! Kuvauksiin myös liikennöinnin aikana saatetaan tarvita mukaan avustava henkilö

  • avustava henkilö (esim. sähköt metroasemilla) 61 € / h
  • avustava henkilö, yötyö 79 € / h

Metroasemilla liikennöinnin ulkopuolella tapahtuvat kuvaukset

Tarvitaan aina lisävartiointi Palmialta, tilaaja maksaa. Tiedustelut: Olli Ahonen, olli.ahonen@palmia.fi tai puhelimitse 0405876981.

Yhteydenotot kuvaamiseen


Esiintymisluvat metroasemille

Esiintymispaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen, 1-2 tunnin esiintymiseen, muun muassa katusoittoon tai muuhun pienimuotoiseen esiintymiseen. Paikkoja ei varata etukäteen, vaan niitä voi vapaasti käyttää esiintymiseen paikan ollessa vapaana.

Katusoitosta ilmoitetaan, jos mahdollista, ennen aloittamista metron järjestyksenvalvojille. Jos asemalla ei ole tavoitettavissa järjestyksenvalvojia voi esiintymisen aloittaa omatoimisesti. Järjestyksenvalvojilla on oikeus keskeyttää esiintyminen, jos siitä on haittaa aseman toiminnalle.

Tilojemme hyödyntäminen tapahtumakäyttöön

Kaupunkiliikenne Oy hallinnoi niin metroasemia ja joukkoliikennepysäkkejä kuin metrojunia ja raitiovaunujakin ja siten päättää myös tilojen luovuttamisesta kolmannen osapuolen käyttöön esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Kaupunkiliikenteen on myös mahdollista osallistua yhteistyökumppanina tapahtumajärjestelyihin ja luovuttaa tätä kautta tila tapahtuman käyttöön. Pääsääntöisesti emme anna lupaa minkään hallinnoimamme tilan käyttöön yksityisen yrityksen, kaupallisen tuotteen, aatteellisen/uskonnollisen tai poliittisen kannan markkinointiin tai edistämiseen. Tiloja ei myöskään vuokrata näihin tarkoituksiin pois lukien raitiovaunujen ja metrojunien lunastaminen listahinnalla tilausajoon, jolloin markkinointi on mahdollista.

Luovutamme mieluiten tilojamme sellaiseen käyttöön, joka tukee kaupungin elävöittämistä ja matkustajien viihtymistä ja mahdollisesti on jo alun perin Helsingin kaupungin tukemaa, ei kaupallista toimintaa. Emme kuitenkaan automaattisesti hyväksy tapahtumapyyntöjä, sillä kunkin tapahtuman kohdalla on arvioitava erikseen sen meille aiheuttama työmäärä ja kulut. Lisäksi meidän tulee ottaa huomioon tasapuolisuus eri järjestäjiä kohtaan. Pääsääntöisesti tilat luovutetaan hyväksyttyjen hankkeiden käyttöön korvauksetta. Emme myöskään itse maksa korvausta tapahtumajärjestäjälle.

Yhteydenotot tapahtumakäyttöön

  • Tilausajotiedustelut sähköpostitse tilausajot@kaupunkiliikenne.fi.
  • Mahdollisuutta Kaupunkiliikenne Oy:n tilojen hyödyntämiseen tapahtumakäytössä on järjestelyjen mittavuudesta riippuen riittävän aikaisin tiedusteltava sähköpostitse: esiintymiset@kaupunkiliikenne.fi.
  • Katospysäkkien osalta järjestäjän tulee vielä tämän jälkeen varmistaa katokset omistavan JCDecaux-ulkomainosyhtiön kanta asiaan.