Herttoniemen meluseinän suunnittelu jatkuu

Kaupunkiliikenne Oy suunnittelee meluseinää parantamaan Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välisen asuinalueen meluntorjuntaa. Nyt tehtävässä rakentamissuunnitelmassa määritellään hankkeen kustannusarvio sekä mahdollisuus toteuttamiselle.

Pyörätie ja metrorata.
Uusi meluseinä rakennetaan nykyisen betonisen meluseinän tilalle. Kuva: Sitowise

Uuden meluseinän rakentamissuunnitelman tavoitteena on parantaa Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välisen asuinalueen meluntorjuntaa.

”Nykyinen 80-luvulla rakennettu meluseinä on riittämätön suojaamaan viereisen asuinalueen kiinteistöjä ja oleskelupihoja melulta”, kertoo Kaupunkiliikenteen projektipäällikkö Eero Valkama.

Uusi meluseinä suunnitellaan pääosin nykyisen seinän paikalle. Nykyinen seinä päättyy hieman Valurinkadun alikulun jälkeen, josta aita jatkuu verkkoaitana. Uusi meluseinä tehdään Suunnittelijankadulta Siilitien metroasemalle asti. Meluseinän keskikorkeus on noin 4 metriä.

Rakentamissuunnitelma tarkentaa vuonna 2020 laadittua Herttoniemen meluseinän yleissuunnitelmaa. Nyt tehtävässä suunnitelmassa tehdään myös hankkeen kustannusarvio, jonka pohjalta tarkastellaan mahdollisuutta hankkeen toteuttamiselle. Toteutusesitys viedään päätöksentekoon suunnittelun valmistuttua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Itäbaana otetaan suunnittelussa huomioon

Meluseinän rakentamissuunnittelussa tarkastellaan myös vaikutuksia alueelle rakennettuun Itäbaanaan.

Meluseinän rakentamistyöt estävät paikoittain baanan käytön. Rakentamissuunnittelussa pyritään kuitenkin siihen, että vaikutukset Itäbaanaa käyttäville pyöräilijöille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Meluseinä suunnitellaan ympäristöön sopivaksi

Korkea meluseinä on näyttävä elementti Herttoniemen kaupunkiympäristössä. Meluseinän ulkonäkö suunnitellaan ympäristöön hyvin sopivaksi sekä ajattomaksi. Meluseinä päällystetään pääosin luonnonläheisellä puurimoituksella.

Vanhan meluseinän purkujäte hyötykäyttöön

Herttoniemen meluseinän rakentamissuunnitelma sisältää myös suunnitelman vanhan meluseinän purkamiselle. Pääkaupunkiseudulla merkittävänä infrahankkeiden tilaajana Kaupunkiliikenne Oy haluaa kirittää koko alan kehittymistä asettamalla hankkeille ilmastotavoitteita.

“Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen mukaisesti myös Herttoniemen meluseinän purkamisesta syntyvä hiilijalanjälki pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja pääosa purkujätteistä pyritään ottamaan uudelleen käyttöön”, Valkama kertoo.

Suunnittelun yhteydessä hyötykäyttökartoituksen myötä vanhan meluseinän betonimateriaalin on todettu olevan jatkokäyttöön soveltuvaa, joten suunnittelun aikana tutkitaan purkamisesta syntyvän murskeen hyödyntämismahdollisuuksia muissa kaupungin kohteissa.

Uuden meluseinän rakennussuunnittelussa tehdään myös päästölaskentaa, jonka avulla tarkastellaan suunnitelmaratkaisujen ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on pitää rakentamisen päästöt mahdollisimman vähäisinä.