Kategoria: Kunnossapito ja rakentaminen

37 hakutulosta

Pikaraitiovaunu kuvattuna alaviistosta.

Kaupunkiliikenne lisää rasvausta pikaratikan reitin varrelle

Kaupunkiliikenne Oy on saamansa palautteen ja tekemiensä mittausten perusteella todennut, että joissakin kohteissa pikaratikka 15 reitin varrella pikaratikan tuottama ääni on poikkeuksellisen kova. Koettuun meluongelmaan tullaan puuttumaan ja sitä pyritään ratkaisemaan useiden toimenpiteiden

Hakaniemen metroaseman pohjoiset sisäänkäynnit.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli valmistuu

Kaupunkiliikenne Oy avaa Hakaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin Porthaninkadun puoleisen esteettömän B-sisäänkäynnin ja lippuhallin hissit matkustajien käyttöön 1.12. Tämän jälkeen lippuhallin uudistustyöt on saatu valmiiksi.

Hakaniemen metroaseman pohjoiset sisäänkäynnit.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli avataan matkustajille

Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli avataan osittain matkustajien käyttöön. Metroaseman A-sisäänkäynti Toisella linjalla avataan torstaina 5.10.2023. Lippuhallin toinen sisäänkäynti Porthaninkadulla on vielä suljettu ja se avataan arviolta marraskuussa.