Tekijä: elina.norrena@hel.fi

18 hakutulosta

Pikaraitiovaunu kuvattuna alaviistosta.

Kaupunkiliikenne lisää rasvausta pikaratikan reitin varrelle

Kaupunkiliikenne Oy on saamansa palautteen ja tekemiensä mittausten perusteella todennut, että joissakin kohteissa pikaratikka 15 reitin varrella pikaratikan tuottama ääni on poikkeuksellisen kova. Koettuun meluongelmaan tullaan puuttumaan ja sitä pyritään ratkaisemaan useiden toimenpiteiden

Pikaratikka lumisessa maisemassa.

Kaupunkiliikenne asentaa opasteita pikaratikan risteyksiin

Syksyllä aloittaneen uuden pikaratikan liikenneympäristö on osoittautunut osalle autoilijoista haastavaksi erityisesti muutamilla risteysalueilla. Lisäksi luminen talvi on vaikeuttanut rata-alueen havaitsemista. Pikaratikan kiskoille on ajanut liikennöinnin alkamisen jälkeen lukuisia autoilijo

Pikaratikka koeajossa Raide-Jokerin varikolla.

Pikaratikan liikenne palautumassa virtahäiriön jälkeen

Virtahäiriö ja sen seurauksena tehty sähköjännitteen katkaiseminen pysäytti pikaratikkaliikenteen Oulunkylän ja Itäkeskuksen välillä sunnuntaina aamupäivällä. Kaupunkiliikenne Oy on nyt saanut virransyötön pikaraitiotielle palautettua ja liikennettä voidaan illan aikana osittain käy

Kruunusillat-hankkeen työmaa Hakaniemessä syksyllä 2023. Kuva: Helsingin kaupunki/KYMP.

Kruunusillat-hankkeesta tehdään digitaalinen kaksonen

Kruunusillat-projektin toteuttamista rakennustöistä koko hankealueella tehdään ns. digitaalinen kaksonen. Kruunusillat on yksi Kaupunkiliikenne Oy:n allianssihankkeista. Aiemmin näin kattavia digitaalisia dokumentointeja ei rakennushankkeista ole tehty.

Hakaniemen metroaseman pohjoiset sisäänkäynnit.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli valmistuu

Kaupunkiliikenne Oy avaa Hakaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin Porthaninkadun puoleisen esteettömän B-sisäänkäynnin ja lippuhallin hissit matkustajien käyttöön 1.12. Tämän jälkeen lippuhallin uudistustyöt on saatu valmiiksi.